2 %

Spoločnosť Bélu Kélera je prijímateľom 2 % z dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  2. Vyplňte osobné údaje a vyberte prijímateľa - Spoločnosť Bélu Kélera, IČO: 42384028
  3. Napíšte do vyhlásenia sumu, ktorú mu chcete poukázať.