Kultúrne leto Bélu Kélera 2022

Organizátori: Mesto Bardejov a Spoločnosť Bélu Kélera

Nedeľa, 10.7.2022, 19:00 - Bardejov, areál Židovského suburbia

Na krídlach lásky

Najkrajšie árie a piesne Kélera, Verdiho, Donizettiho, Straussa, Lehára, Schneidera-Trnavského a Dusíka v podaní špičkových slovenských sólistov na úvodnom open air koncerte

Viktória Ballánová

soprán

Pavol Oravec

tenor

Maroš Klátik

klavír 


Piatok, 22. júla 2022, 19:00 hod. - Bardejov, obradná sieň Mestského úradu

Béla Kéler - maestro z Bardejova

Slávnostné uvedenie prvej ucelenej biografie významného bardejovského rodáka a diskusia s osobnosťami, ktoré sa podieľali na vzniku tejto jedinečnej slovensko-anglickej publikácie.

Pozvanie prijali:

Pavel Burdych, autor knihy a husľový virtuóz

Tomáš Jelinowicz, odborný poradca a prekladateľ zo Spoločnosti Johanna Straussa vo Veľkej Británii

Ján Sudzina, riaditeľ hudobného vydavateľstva Hevhetia

Juliette Wolff, ilustrátorka

Moderuje: Katarína Hricová

Vznik publikácie podporili: Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Komunitná nadácia Bardejov a Mesto Bardejov


Piatok, 12. augusta 2022, 19:30 - Zborov, Kostol sv. Žofie
Sobota, 13. augusta 2022, 19:00 - Bardejov, Historická radnica

Talianska noc

Talianske melódie Bélu Kélera a známe diela talianskych skladateľov 

Paganiniho a Verdiho vo virtuóznom predvedení

Československé komorné duo

Pavel Burdych - husle & Zuzana Berešová - klavír


Streda, 31. augusta 2022, 19:30 hod. - Bardejovské Kúpele, hotel Astória, koncertná sála

Sólo pre klavír

Prvotiny Bélu Kélera a vrcholné diela Liszta či Rachmaninova v podaní popredného slovenského klaviristu 

Tamás Fekete

klavír