Diela & Noty

Opusované diela 51-100

Dallam Négyes, op.51

AN: Lieder-Quadrille nach ungarischen Volksliedern; Dallam-Négyes magyar népdalok után

TS: čtverylka

NO: orchestr - auth.; klavír (1862)

D: Karolyné Farkas

DD: Pest; 29. prosince 1861; orchestr

P: Pest, 6. ledna 1862; orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 505 orchestrální partitura

1. vydání: Pest: Rózsavölgyi es Társa, listopad 1862; klavír


Karpati-viszhangok, op.52

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Karpati-Csárdás

TS: čardáš

NO: klavír (1862)

D: Frederick (Frigyes) Fleischer (1813-1890)

Věnováno uherskému lékaři a učiteli Fredericku Fleischerovi, rodákovi z Matějovec u Popradu.

1. vydání: Wien: C.A. Spina, srpen 1862; klavírLövészbál-polka, op.53

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Schützen-Ball-Polka; Lövész

TS: polka francaise

NO: orchestr-auth.; klavír (1862)

D: József Kirner (1838 - ?)

Napsáno jako hudba k využití národní střeleckou asociací v Pešti. Kirner byl členem správní rady národní střelecké asociace 

DD: 9. ledna 1862

1. vydání: Pest: Rózsavölgyi es Társa, listopad 1862; klavír


Tokaji cseppek, op.54

AN: Tokayer Tropfen

TS: čardáš

NO: orchestr (1877); čtyřruční klavír (1877); klavír (1862)

D: István Burchard

István Burchard byl zřejmě otec malíře Istvána Burchard-Bélaváryho (1864-1933)

A: KŠMB/h - III/5, orchestrální party

1. vydání: Pest: Rózsavölgyi es Társa, listopad 1862; klavír

4. tanec ze série 8 Uherských tanců Bély Kélera.


L'Occasion, op.55

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Alkami

TS: polka - mazurka

NO: orchestr - auth.; klavír (1862)

DD: Pest, 17. února 1862; orchestr

P: Pest, 22. února 1862; orchestr[2] 

Premiéra skladby se uskutečnila na podporu zachování dětského domova v Pešti.

A: KŠMB/h - IV/1, orchestrální partitura


Üdvözlet Hazámhoz, op.56

AN: Gruss an mein Vaterland; Salut à ma Patrie

TS: čardáš

NO: orchestr (1881); čtyřruční klavír (1877); klavír (1866)

D: Ödön Széchényi (1839-1922)

Ödön Széchényi, uherský průkopník hasičství a paša v Istanbulu, byl synem Istvána Széchényiho

P: Pest, 21. prosince1862; orchestr

A: KŠMB/h - IV/10, orchestrální party, klavírní partitura

1. vydání: Pest: Rózsavölgyi es Társa, únor 1866; klavír

7. tanec z 8 Uherských tanců Bély Kélera.


Wallram-Marsch, op.57

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: pochod

NO: orchestr[1] [2]; dechový orchestr - auth.; klavír[3]

D: Dr. Edwards[4]

DD: Wiesbaden, 7. ledna 1863, dechový orchestr

A: KŠMB/h - IV/1 orchestrální partitura; OSZK - Ms. Mus. 529 partitura pro dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, červen 1863; klavír

[1] Verze pro orchestr vyšla v říjnu 1863.

[2] KÉLER, Béla. Wallram Marsch. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1863

[3] KÉLER, Béla. Wallram Marsch. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1863. KŠMB/h - XXVI

[4] Kélerův operatér v Londýně (1875)


Hof-Ball-Polka, op.58

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: polka

NO: orchestr[1] [2]; dechový orchestr - auth.[3]; klavír[4]

D: Adelheid Marie z Anhalt-Dessau (1833-1916)[5]

DD: Wiesbaden, 18. ledna 1863; orchestr

A: KŠMB/h - IV/1 orchestrální partitura, OSZK - Ms. Mus. 509 partitura pro dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, červen 1863; klavír

[1] Verze pro orchestr byla vydána v říjnu 1863.

[2] KÉLER, Béla. Hof-Ball-Polka. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1863.

[3] Verzi pro dechový orchestr Kéler dokončil 14. dubna 1863 ve Wiesbadenu.

[4] KÉLER, Béla. Hof-Ball-Polka. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1863. KŠMB/h - XXVI

[5] Věnování: "V nejhlubší uctivosti Její Výsosti paní velkovévodkyni Adelheid von Nassau."


Aus der Ferne, op.59

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: valčík

NO: orchestr[1], klavír[2]

D: Sophie Lichtenstein

DD: Hermannstadt, 30. ledna 1860; orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 495 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, prosinec 1863; orchestr; klavír

[1] KÉLER, Béla. Aus der Ferne, Op. 59. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1863

[2] KÉLER, Béla. Aus der Ferne, Op. 59. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1863. KŠMB/h - XXVI


Grand Galop infernale, op.60

AN: Galop infernale; Höllen Spektakel Galop

TS: galop

NO: orchestr[1] [2]; klavír[3]

D: věnováno "všem ubohým tancechtivým čertům"

DD: Prešov, 27. února 1861; orchestr

A: KŠMB/h - IV/2 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock; prosinec 1863; klavír

[1] Pro orchestr byla skladba vydána v březnu 1864.

[2] KÉLER, Béla. Grand Galop infernale, Op.60. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1864. KŠMB/h - IV/2

[3] KÉLER, Béla. Grand Galop infernale, Op.60. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1863. KŠMB/h - XXVI

[1] Části skladby jsou nadepsány: Der Orcus, Chor der Höllengeister, Furien im Streit, Dämonen-Tanz, Die Geisterstunde schlägt, Plutos Erscheinen, Jubel-Empfang im Orcus.Come palpita il mio cor, op.61

AN: Ach wie freudig pocht mein Herz; Come palpita il mio cor

TS: valčík

NO: soprán a orchestr - auth.; kornet (křídlovka) a orchestr - auth.; soprán a klavír[2]; kornet (křídlovka) a klavír[3] [4]

D: Natalie Eschborn von Grünhof (1836-1905)[5]

DD: Wiesbaden, 6. listopadu 1864; soprán a orchestr

A: KŠMB/h - IV/3 partitura pro soprán a orchestr a partitura a party pro kornet a orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, listopad 1864; soprán a klavír

[2] KÉLER, Béla. Come palpita il mio cor, Soprano e Pianoforte. Op.61. Mainz: B. Schott's Söhne, 1864.

[3] Verze pro kornet nebo křídlovku a klavír vyšla až po Kélerově

smrti v září 1883.

[4] KÉLER, Béla. Come palpita il mio cor, Cornet o flicorno e Pianoforte. Op.61. Mainz: B. Schott's Söhne, 1883.

[5] Natalie Eschborn byla německá operní pěvkyně


Soldatenleben, op.62

Noty pre klavír (pripravujeme) 

AN: Retraite autrichienne

TS: hudební obraz

NO: orchestr[2] [3] ; čtyřruční klavír[4] [5], klavír[6]

DD: Debrecín, květen 1857; orchestr

A: KŠMB/h - IV/4 orchestrální partitura

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, září 1864; klavír


[1] Části skladby: Anbruch der Nacht. Des Kriegers Liebesständchen. Retraite-Marsch. Gebet [Vater, ich rufe dich] von Th. Körner. Finale.

[2] Transkripce pro orchestr vznikla ve Wiesbadenu 21. října 1867. Vydána byla v září 1876.

[3] KÉLER, Béla. Retraite autrichienne. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1876. KŠMB/h - IV/4

[4] Verze pro čtyřruční klavír byla vydána v září 1891.

[5] KÉLER, Béla. Retraite autrichienne. Pianoforte a quattro mani. Mainz: B. Schott's Söhne, 1891.

[6] KÉLER, Béla. Retraite autrichienne. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne,1864.


La belle de Wiesbaden, op.63

Noty pre klavír (pripravujeme)  

TS: polka - mazurka

NO: orchestr (1864); klavír (1864)

DD: Wiesbaden, 11. května 1863; orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 515 orchestrální partitura

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, březen 1864; klavír, orchestr


Lustlager Marsch, op.64

Noty pre klavír (pripravujeme)  

TS: pochod

NO: orchestr (1864); dechový orchestr - auth.; klavír (1864)

D: "v rámci patřičné úcty věnováno důstojnickému sboru II. pěšího pluku nassauského vévody"

DD: Klein Engerndorf, 17. září 1856; dechový orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 530 dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, březen 1864; klavír


Die Sprudler, op.65

TS: valčík

NO: orchestr (1864); čtyřruční klavír (1877); housle (flétna) a klavír (1877); klavír (1864)

D: Sprudler-Verein[5]

DD: Wiesbaden; 5. ledna 1864[6]; orchestr

P: Wiesbaden (Schützenhof), 11. ledna 1864; orchestr

A: KŠMB/h - IV/6 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock; srpen 1864; orchestr; klavír

[5] Sprudler-Verein je dodnes existující wiesbadenský spolek

[6] Skladba byla přepracována 23. ledna 1879 ve Wiesbadenu.


Wiesbadner Feuerwehr Marsch, op.66

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.; klavír [2]

DD: Wiesbaden, 8. července 1864; dechový orchestr

P: Wiesbaden (Kurhaus), 15. července 1864; dechový orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 531 partitura pro dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, únor 1865; klavír


[1] KÉLER, Béla. Wiesbadener Feuerwehr-Marsch. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1865/9-10.

[2] KÉLER, Béla. Wiesbadener Feuerwehr-Marsch. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1865/2. KŠMB/h - XXVI


Fest-Marsch, op.67

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Herzog Adolph-Jubiläums-Fest-Marsch; Jubiläums-Fest-Marsch

TS: pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.; klavír[2]

D: "ke vzpomínce na 25 let panování Jeho Výsosti vévody Adolpha z Nassau"

DD: Wiesbaden, 9. srpna 1864; dechový orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 532 partitura pro dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, prosinec 1864; klavír

[1] KÉLER, Béla. Fest-Marsch. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1865/10.

[2] KÉLER, Béla. Fest-Marsch. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1864/12. KŠMB/h - XXVI 


Souvenir de Wiesbaden, op.68

TS: polka

NO: orchestr[1]; klavír[2]

D: princezna Elisa Souvoroff

DD: Wiesbaden, 11. října 1864; orchestr

A: KŠMB/h - IV/7 partitura pro orchestr

1. vydání: Leipzig: C.F.W. Siegel, červen 1865; orchestr; klavír


[1] KÉLER, Béla. Souvenir de Wiesbaden, Op.68. Orchestra. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1865/6

[2] KÉLER, Béla. Souvenir de Wiesbaden, Op.68. Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1865/6. KŠMB/h - XXVI


Gneisenau Marsch, op.69

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: pochod

NO: orchestr[1]; klavír[2]

D: Bruno Alexander hrabě z Gneisenau (1811-1889)

P: Wiesbaden, 7. ledna 1865; orchestr

A: KŠMB/h - IV/8 orchestrální partitura

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, březen 1866; klavír

[1] KÉLER, Béla. Gneisenau-Marsch. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1866/5. KŠMB/h - IV/8

[2] KÉLER, Béla. Gneisenau-Marsch. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1866/3. KŠMB/h - XXVI


Sängergruß Marsch, op.70

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Sängergruß, Festmarsch zum 1. deutschen Bundesgesangfeste in Dresden

TS: pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.[2]; klavír[3]

D: "Komponováno pro první německý federální festival písní v Drážďanech"

DD: Wiesbaden, 13. února 1865; orchestr

A: KŠMB/h-V/1 orchestrální partitura; OSZK - Ms. Mus. 533 partitura pro dechový orchestr

1. vydání: Leipzig: C.F.W. Siegel, červen 1865; orchestr; klavír


[1] KÉLER, Béla. Sängergruß, Op.70. Leipzig: Orchestra. C.F.W. Siegel, 1865/6. KŠMB/h-V/1

[2] Transkripce pro dechový orchestr byla dokončena 26. dubna 1865 ve Wiesbadenu.

[3] KÉLER, Béla. Sängergruß, Op.70. Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1865/6. KŠMB/h - XXVI


Entre Paris et Wiesbaden, op.71

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Zwischen Paris und Wiesbaden

TS: polka

NO: orchestr ; klavír

D: Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban (1825-1889)

DD: Paris, 3. března 1865; orchestr

A: KŠMB/h - IV/8 orchestrální partitura

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, září/říjen 1865; klavír


Rosige Träume, op.72

Noty pre klavír (pripravujeme) 

AN: Songes dorés

TS: valčík

NO: orchestr (1866); dechový orchestr - auth.; housle a klavír - auth.; klavír (1866)

DD: Wien, 30. března 1854; housle a klavír

A: KŠMB/h-V/2 partitura pro orchestr a partitura a party pro dechový orchestr (1865); OSKZ - Ms. Mus. 496 partitura pro housle a klavír

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, listopad 1866; orchestr; klavír

[1] Transkripce pro orchestr byla dokončena 7. ledna 1865, pro dechový orchestr 11. května 1865.

[1] KÉLER, Béla. Rosige Träume Walzer, Op.72. Orchestra. Mainz: Schott, 1866/11. KŠMB/h-V/2.

[2] KÉLER, Béla. Rosige Träume Walzer, Op.72. Pianoforte. Mainz: Schott,1866/11. KŠMB/h - XXVI


Lustspiel-Ouverture, op.73

TS: předehra

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2]; osmiruční klavír (2 klavíry)[3]; čtyřruční klavír[4]; housle, violoncello a čtyřruční klavír[5]; housle a klavír[6]; flétna a klavír[7]; klavír[8]

D: Constantin Justus Franz Johannes von Neurath (1807-1876)[9]

DD: Vídeň, červenec 1851; orchestr[10]

A: KŠMB/h-V/3 orchestrální partitura

1. vydání: Leipzig: C.F.W. Siegel, únor 1872; orchestr; čtyřruční klavír; klavír

[1] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. Orchestra. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1872/2. KŠMB/h-V/3

[2] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. Orchestra di fiati. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1876/12. KŠMB/h-V/3

[3] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. arr. T. Herbert. 2 Pianoforti a otto mani. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1874/7.

[4] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. Pianoforte a quattro mani. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1872/2

[5] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. arr. F.G. Jansen. Pianoforte a quattro mani, Violino e Violoncello. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1874/7.

[6] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. Violino e Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1882/9.

[7] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. Arr. R. Schaab. Flauto e Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1876/9.

[8] KÉLER, Béla. Lustspiel-Ouverture, Op.73. Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1872/2. KŠMB/h - XXVI

[9] Svobodný pán z Neurathu (od r. 1851) byl německým právníkem, diplomatem a ministrem zahraničí Württemberského království.

[10] Přepracováno ve Wiesbadenu 6. května 1869.


Ouverture comique, op.74

TS: předehra

NO: orchestr[1]; čtyřruční klavír[2]; housle a klavír[3] [4]; klavír[5]

DD: Vídeň, 25. srpna 1851; orchestr[6]

A: KŠMB/h - VI/1 orchestrální partitura; OSKZ - Ms. Mus. 649 partitura pro housle a klavír

1. vydání: Leipzig: C.F.W. Siegel, únor 1873; orchestr; čtyřruční klavír; klavír

[1] KÉLER, Béla. Ouverture comique, Op.74. Orchestra. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1873/2. KŠMB/h - VI/1

[2] KÉLER, Béla. Ouverture comique, Op.74. Pianoforte a quattro mani. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1873/2.

[3] Aranžmá pro housle a klavír bylo vydáno až po Kélerově v září 1895.

[4] KÉLER, Béla. Ouverture comique, Op.74. arr. G. Schlemüller. Violino e Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1895/5.

[5] KÉLER, Béla. Ouverture comique, Op.74. Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1873/2. KŠMB/h - XXVI

[6] Přepracováno ve Wiesbadenu 14. května 1869.


Ouverture romantique, op.75

TS: předehra

NO: orchestr[1]; čtyřruční klavír[2]; housle a klavír - auth.; klavír[3]

DD: Vídeň, 21. září 1848; orchestr[4]

P: Vídeň, orchestr[5]

A: KŠMB/h - VI/1 orchestrální partitura; OSKZ - Ms. Mus. 490, 491 partitury pro housle a klavír a pro čtyřruční klavír.[6]

1. vydání: Leipzig: C.F.W. Siegel, červenec 1873; orchestr; čtyřruční klavír; klavír

[1] KÉLER, Béla. Ouverture Romantique, Op.75. Orchestra. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1873/7. KŠMB/h - VI/1

[2] KÉLER, Béla. Ouverture Romantique, Op.75. Pianoforte a quattro mani. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1873/7.

[3] KÉLER, Béla. Ouverture Romantique, Op.75. Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1873/7. KŠMB/h - XXVI

[4] Orchestrální verze byla přepracována v Pešti 4. června 1861.

[5] Dirigent orchestru: Franz von Suppé

[6] Transkripce pro housle a klavír byla dokončena 14. ledna 1852, pro čtyřruční klavír v Pešti 13. července 1861.


Rákóczy-Ouverture, op.76

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Ouverture de l´Opéra La Captivité de Francois Rákoczy II.

TS: předehra

Rakoczy-Ouverture vznikla jako předehra k poslednímu dramatu Ede Szigligetiho "Die Gefangenschaft Franz Rákóczy des II"

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2]; čtyřruční klavír[3]; klavír[4]

D: Franz Rákoczy II. (1676-1735)[5]

P: Buda (otevření divadla), 14. září 1861, orchestr

A: KŠMB/h - VII/1 orchestrální partitura a party

1. vydání: Pest: Rózsavölgyi es Társa, červen 1866; klavír

[1] KÉLER, Béla. Rákóczy-Ouverture, Op.76. Orchestra. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1878/2. KŠMB/h - VII/1

[2] KÉLER, Béla. Rákóczy-Ouverture, Op.76. Orchestra di fiati. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1880/9.

[3] KÉLER, Béla. Rákóczy-Ouverture, Op.76. Pianoforte a quattro mani. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1878/2.

[4] KÉLER, Béla. Ouverture de l´Opéra La Captivité de Francois Rákoczy II., Op.76. Pianoforte. Pest: Rózsavölgyi es Társa, 1866/6.

[5] Franz Rákoczy byl sedmihradský kníže.Berliner Kinder, op.77

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: valčík

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.[2]; čtyřruční klavír[3]; housle a klavír[4]; flétna a klavír[5]; klavír[6]

D: Alma von Oppenfeld (1844-?)

DD: Wiesbaden, 3. března 1866; orchestr

P: Berlin (Tonhalle), 16. března 1866; orchestr

A: KŠMB/h - VIII/1 partitura pro orchestr a partitura a party pro dechový orchestr

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, září 1866; orchestr; klavír

[1] KÉLER, Béla. Berliner Kinder, Op.77. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1866/9. KŠMB/h - VIII/1

[2] Verze pro dechový orchestr byla dokončena 29. května 1866.

[3] KÉLER, Béla. Berliner Kinder, Op.77. Pianoforte a quattro mani. Berlin: Bote & Bock, 1867/6. KŠMB/h - VIII/1

[4] KÉLER, Béla. Berliner Kinder, Op.77. Violino e Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1867/8.

[5] KÉLER, Béla. Berliner Kinder, Op.77. Flauto e Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1867/8.

[6] KÉLER, Béla. Berliner Kinder, Op.77. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1866/9. KŠMB/h - XXVI


Saison-Eröffnungs Marsch, op.78

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: 1864 Saison-Eröffnungs-Marsch

TS: pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.; klavír[2]

DD: Wiesbaden, 18. března 1864; dechový orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 534 partitura pro dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, červen 1867; klavír

[1] KÉLER, Béla. Saison-Eröffnungs-Marsch, Op.78. Orchestra. Mainz: Schott, 1867/9. KŠMB/h - VIII/2

[2] KÉLER, Béla. Saison-Eröffnungs-Marsch, Op.78. Pianoforte. Mainz: Schott, 1867/6. KŠMB/h - XXVI


Mainzer Karnevals-Polka, op.79

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: polka

NO: orchestr[1]; klavír[2]

P: Mainz; 28. leden 1867; orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, duben 1867; klavír

[1] KÉLER, Béla. Mainzer Karnevals-Polka, Op.79. Orchestra. Mainz: Schott, 1867/9. KŠMB/h - VIII/2

[2] KÉLER, Béla. Mainzer Karnevals-Polka, Op.79. Pianoforte. Mainz: Schott, 1867/4. KŠMB/h - XXVI


Die Friedenstaube, op.80

AN: Le Messager de la Paix

TS: polka - mazurka

NO: orchestr[1]; klavír[2]

D: Clotilde von La Roche-Starkenfels (1846 - ?)

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, červen 1868; klavír

[1] KÉLER, Béla. Die Friedenstaube, Op.80. Orchestra. Mainz: Schott, 1870/7. KŠMB/h - VIII/3

[2] KÉLER, Béla. Die Friedenstaube, Op.80. Pianoforte. Mainz: Schott, 1868/6. KŠMB/h - XXVI


Des Kriegers Heimkehr, op.81

TS: pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.; klavír[2]

DD: Polzingen, 9. srpna 1866; dechový orchestr

[1] KÉLER, Béla. Des Kriegers Heimkehr, Op.81. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1870/7. KŠMB/h - VIII/1

[2] KÉLER, Béla. Des Kriegers Heimkehr, Op.81. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1868/6. KŠMB/h - XXVI

P: Günzburg, 3. září 1866; dechový orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, červen 1868; klavír


Tanzlust, op.82

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Vive la danse

TS: valčík

NO: orchestr[1]; klavír[2]

D: Bertha von La Roche-Starkenfels, rozená baronka von Fürstenwärther (1827-1901)

DD: Wiesbaden, 11. prosince 1867; orchestr

P: Mainz (Casino zum Frankfurter Hof), 27. ledna 1868; orchestr

A: KŠMB/h - VIII/4 orchestrální partitura

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, srpen 1868; klavír

[1] KÉLER, Béla. Tanzlust, Op.82. Orchestra. Mainz: B. Schott's Söhne, 1869/3. KŠMB/h - VIII/4

[2] KÉLER, Béla. Tanzlust, Op.82. Pianoforte. Mainz: B. Schott's Söhne, 1868/8. KŠMB/h - XXVI


Am schönen Rhein gedenk ich dein, op.83

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Aux bords du Rhin, je pense á toi! Sur les bords enchanteurs du Rhin, je pense á toi!

TS: valčík

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2]; housle a klavír[3]; flétna a klavír[4]; čtyřruční klavír[5]; klavír[6] [7]

DD: Wiesbaden; 28. dubna 1868; orchestr

P: Wiesbaden (Kursaal), 28. srpen 1868; orchestr

A: KŠMB/h - IX/1 orchestrální partitura a party

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, únor 1869; klavír[1]

[1] Nová klavírní verze s vlasteneckými písněmi a bitevní hudbou vyšla v lednu 1871.

[1] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein, gedenk ich dein, Op.83. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1869/8. KŠMB/h - IX/1

[2] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein, gedenk ich dein, Op.83. Orchestra di fiati. Berlin: Bote & Bock, 1870/12.

[3] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein, gedenk ich dein, Op.83. Violino e Pianoforte.. Berlin: Bote & Bock, 1870/2.

[4] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein, gedenk ich dein, Op.83. Flauto e Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1870/2

[5] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein, gedenk ich dein, Op.83. Piano 4 Hands. Berlin: Bote & Bock, 1869/8. KŠMB/h - IX/1

[6] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein, gedenk ich dein, Op.83. Piano. Berlin: Bote & Bock, 1869/4. KŠMB/h - XXVI

[7] KÉLER, Béla. Am schönen Rhein gedenk ich dein, Op.83. Neueumgearb. u. m. patriotischen Liedern u. einer Schlacht-Musik verm. Aufl. Piano. Berlin: Bote & Bock, 1871/1.


Kimo Kaimo Galopp, op.84

TS: galop

NO: orchestr se sborem[1]; klavír[2]

D: "věnováno klubu Kimo Kaimo ve Wiesbadenu"

DD: Wiesbaden, 12. ledna 1869; orchestr se sborem

P: Wiesbaden, 15. srpna 1870; orchestr se sborem

A:KŠMB/h - IX/2 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, červen 1870; orchestr se sborem

[1] KÉLER, Béla. Kimo Kaimo Galopp, Op.84. Orchestra e choro. Berlin: Bote & Bock, 1870/6. KŠMB/h - IX/2

[2] KÉLER, Béla. Kimo Kaimo Galopp, Op.84. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1870/12. KŠMB/h - XXVI


Rheinlust, op.85

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: polka

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2]; klavír[3]

D: Edmund Neumann

DD: Wiesbaden, 1. února 1869; orchestr

P: Wiesbaden, 8. února 1869; orchestr

A: KŠMB/h - IX/4 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, prosinec 1870; klavír

[1] KÉLER, Béla. Rheinlust, Op.85. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1871/10. KŠMB/h - IX/4

[2] KÉLER, Béla. Rheinlust, Op.85. Orchestra di fiati. Berlin: Bote & Bock, 1872/5. KŠMB/h - IX/4

[3] KÉLER, Béla. Rheinlust, Op.85. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1870/12. KŠMB/h - XXVI


Mercur Galopp, op.86

TS: galop

NO: orchestr[1]; klavír[2]

D: Gustav Kern - "Věnováno příteli Gustavu Kernovi z Pešti."

DD: Wiesbaden, 14. června 1869; orchestr

P: Wiesbaden (Hotel Victoria), 8. ledna 1871; orchestr

A: KŠMB/h - IX/5 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, prosinec 1870; orchestr; klavír

[1] KÉLER, Béla. Merkur-Galopp, Op.86. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1870/12. KŠMB/h - IX/5

[2] KÉLER, Béla. Merkur-Galopp, Op.86. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1870/12. KŠMB/h - XXVI


Der Alpenjäger-Marsch, op.87

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: štýrský pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2] [3]; čtyřruční klavír[4]; klavír[5]; citera[6]

DD: Würzburg, 3. února 1870; orchestr

A: KŠMB/h-X/1 orchestrální partitura; OSZK - Ms. Mus. 537 transkripce pro citeru

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, prosinec 1870; orchestr

[1] KÉLER, Béla. Der Alpenjäger-Marsch, Op.87. In: Sammlung von Tänzen und Märschen. Orchestra. Berlin: Bote & Bock,1870/12. KŠMB/h-X/1

[2] Verze skladby pro dechový orchestr byla dokončena 14. února 1870 ve Würzburgu.

[3] KÉLER, Béla. Der Alpenjäger-Marsch, Op.87. Orchestra di fiati. Berlin: Bote & Bock, 1871/7. KŠMB/h-X/1

[4] KÉLER, Béla. Der Alpenjäger-Marsch, Op.87. Pianoforte a quattro mani. Berlin: Bote & Bock, 1877/1.

[5] KÉLER, Béla. Der Alpenjäger-Marsch, Op.87. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1871/7. KŠMB/h - XXVI

[6] KÉLER, Béla. Der Alpenjäger-Marsch, Op.87. Zither. Berlin: Bote & Bock, 1877/5-6.


Deutsches Gemüthsleben, op.88

TS: valčík

NO: orchestr[1]; čtyřruční klavír[2]; housle (flétna) a klavír[3]; klavír[4]

DD: Würzburg, 29. března 1870; orchestr

P: Wiesbaden (Hotel Victoria), 21. února 1871, orchestr

A: KŠMB/h-X/2 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, květen 1871; orchestr; klavír

[1] KÉLER, Béla. Deutsches Gemüthsleben Walzer, Op.88. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1871/5. KŠMB/h-X/2

[2] KÉLER, Béla. Deutsches Gemüthsleben Walzer, Op.88. Pianoforte a quattro mani. Berlin: Bote & Bock, 1872/3. KŠMB/h-X/2

[3] KÉLER, Béla. Deutsches Gemüthsleben Walzer, Violino (Flauto) e Pianoforte. Op.88. Berlin: Bote & Bock, 1872/3.

[4] KÉLER, Béla. Deutsches Gemüthsleben Walzer, Op.88. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1871/5. KŠMB/h - XXVI


Husaren Galopp, op.89

TS: galop

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2]; klavír[3]

D: "věnováno důstojnickému sboru 2. rýnského husarského pluku č. 9 na památku brilantní útoku Amiens 27. listopadu 1870."

DD: Wiesbaden, 3. ledna 1871; orchestr

P: Wiesbaden (Hotel Victoria), 26. ledna 1871; orchestr

A: KŠMB/h-X/3 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, říjen 1871; orchestr; klavír

[1] KÉLER, Béla. Husaren-Galopp, Op.88. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1871/10. KŠMB/h-X/3

[2] KÉLER, Béla. Husaren-Galopp, Op.88. Orchestra di fiati. Berlin: Bote & Bock, 1872/5. KŠMB/h-X/3

[3] KÉLER, Béla. Husaren-Galopp, Op.88.Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1871/10. KŠMB/h - XXVI


Deutscher Kaiser-Marsch, op.90

TS: pochod

NO: orchestr[1]; dechový orchestr[2]; klavír[3]

DD: 29. března 1871; dechový orchestr

P: Wiesbaden (Kursaal), 21 .května 1871; orchestr

A: KŠMB/h - XI/1 orchestrální partitura a party[4]

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, říjen 1871; klavír

[1] KÉLER, Béla. Deutscher Kaiser-Marsch, Op.90. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1872/8-9. KŠMB/h - XI/1

[2] KÉLER, Béla. Deutscher Kaiser-Marsch, Op.90. Orchestra di fiati. Berlin: Bote & Bock, 1872/5. KŠMB/h - XI/1

[3] KÉLER, Béla. Deutscher Kaiser-Marsch, Op.90. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1871/10. KŠMB/h - XXVI

[4] Orchestrální verze skladby byla dokončena 17. května 1871 ve Wiesbadenu.


Österreich-Ungarn Walzer, op.91

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: valčík

NO: orchestr[1]; čtyřruční klavír[2]; housle a klavír[3]; klavír[4]

D: Hrabě Julius Andrássy starší (1823-1890)[5]

DD: Wiesbaden, 25. ledna 1871; orchestr

P: Wiesbaden (Hotel Victoria), 12. května 1871, orchestr

A: KŠMB/h - XI/2 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, březen 1873; klavír

[1] KÉLER, Béla. Oesterreich-Ungarn Walzer, Op.91. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, ca.1873. KŠMB/h - XI/2

[2] KÉLER, Béla. Oesterreich-Ungarn Walzer, Op.91. Piano a quattro mani. Berlin: Bote & Bock, ca.1873.

[3] KÉLER, Béla. Oesterreich-Ungarn Walzer, Op.91. Violino e Piano. Berlin: Bote & Bock, ca.1872.

[4] KÉLER, Béla. Oesterreich-Ungarn Walzer, Op.91. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1873/3. KŠMB/h - XXVI

[5] Hrabě Julius Andrássy starší je rodák z Vlachova u Rožňavy. Byl prvním uherským ministerským předsedou. Je pochován v Trebišově.


Eine Liebesgabe, op.92

AN: Don d´amour

TS: polka

NO: orchestr[1]; klavír[2]

DD: Wiesbaden, 11. listopadu 1871; orchestr

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, únor 1873; orchestr

[1] KÉLER, Béla. Eine Liebesgabe, Op.92. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1873/2. KŠMB/h - XI/3

[2] KÉLER, Béla. Eine Liebesgabe, Op.92. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1873/3. KŠMB/h - XXVI


Auf Flügeln der Liebe, op.93

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Sur les Ailes de l´Amour

TS: valčík

NO: orchestr - auth.; čtyřruční klavír[1]; klavír[2]

DD: Wiesbaden, 17. srpna 1872; orchestr

P: Wiesbaden, 30. srpna 1872; orchestr

A: OSZK - Ms. Mus. 497 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, září 1874; klavír

[1] KÉLER, Béla. Auf Flügeln der Liebe, Op.93. Pianoforte a quattro mani. Berlin: Bote & Bock, 1875/3.

[2] KÉLER, Béla. Auf Flügeln der Liebe, Op.93. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1874/9. KŠMB/h - XXVI


Traumglück, op.94

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: polka - mazurka

NO: orchestr[1]; klavír[2]

DD: Wiesbaden, 23. srpna 1872; orchestr

P: Wiesbaden, 30. října 1872; orchestr

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, březen 1875; orchestr

[1] KÉLER, Béla. Traumglück, Op.94. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1875/3. KŠMB/h - XI/4

[2] KÉLER, Béla. Traumglück, Op.94. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 18??. KŠMB/h - XXVI


Tempelweihe, op.95

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Tempelweihe, Fest-Ouverture, Inauguration du Temple

TS: předehra

NO: orchestr[1]; čtyřruční klavír[2]; klavír[3]

D: k slavnostnímu otevření nové synagogy ve Wiesbadenu

P: Wiesbaden (Kursaal), 12. srpna 1869; orchestr

A: KŠMB/h - XII/1 orchestrální partitura

1. vydání: Leipzig: C.F.W. Siegel, květen 1874; orchestr; čtyřruční klavír; klavír

[1] KÉLER, Béla. Tempelweihe, Op.95. Orchestra. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1874/5.KŠMB/h - XII/1

[2] KÉLER, Béla. Tempelweihe, Op.95. Pianoforte a quattro mani. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1874/5.

[3] KÉLER, Béla. Tempelweihe, Op.95. Pianoforte. Leipzig: C.F.W. Siegel, 1874/5. KŠMB/h - XXVI


Aelpler's Lust, op.96

AN: Plaisir de Montagnard des Alpes

TS: štýrské tance

NO: orchestr[1]; housle a orchestr - auth.; housle a klavír[2]; klavír[3]

DD: Berlin, 7. srpna 1854; housle a orchestr

A: OSKZ - Ms. Mus. 498 partitura pro housle a orchestr

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, květen 1874; klavír

[1] KÉLER, Béla. Aelpler's Lust, Steyrische Tänze, op.96. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1877/1. KŠMB/h - XII/2

[2] KÉLER, Béla. Aelpler's Lust, Steyrische Tänze, op.96. Violino e Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1876/7-8.

[3] KÉLER, Béla. Aelpler's Lust, Steyrische Tänze, op.96. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1874/5. KŠMB/h - XXVI


Mazur przemyślski, op.97

AN: Gruss and an das IIte Batalion; Gruss and an das IVte Batalion

TS: mazurka

NO: orchestr[1]; dechový orchestr - auth.; klavír[2]

D: "věnováno důstojnickému sboru 10. pěšího pluku svobodného pána von Handela, dříve hraběte Mazzuchelliho"

DD: Debrecen, 5. ledna 1858; orchestr

A: KŠMB/h - XII/3 partitury pro orchestr a dechový orchestr

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, květen 1874; klavír

[1] KÉLER, Béla. Mazur Przemyslśki, Op.97. Orchestra. Berlin: Bote & Bock. 1875/4. KŠMB/h - XII/3

[2] KÉLER, Béla. Mazur Przemyslśki, Op.97. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1874/5. KŠMB/h - XXVI


Serenata Veneziana, op.98

AN: Il rocordo di Venezia; Erinnerung an Venedig; Serenata Veneziana quasi Cavatina; Venetianische Serenade

TS: kavatina

NO: kornet a orchestr[1]; kornet a klavír[2]; klavír[3]

DD: Wiesbaden, 23. května 1872; kornet a orchestr

A: KŠMB/h - XII/4 partitura pro kornet a orchestr

1. vydání: Mainz: B. Schott's Söhne, listopad 1873; kornet a orchestr

[1] KÉLER, Béla. Serenata Veneziana, Op.98. Cornet e Orchestra. Mainz: Schott, 1873/11. KŠMB/h - XII/4

[2] KÉLER, Béla. Serenata Veneziana, Op.98. Cornet e Pianoforte. Mainz: Schott, 1879/10.

[3] KÉLER, Béla. Serenata Veneziana, Op.98. Pianoforte. Mainz: Schott,1874/1. KŠMB/h - XXVI


Die Glückgöttin, op.99

Noty pre klavír (pripravujeme)

TS: polka-francaise

NO: orchestr[1]; klavír[2]

DD: Wiesbaden, 6. prosince 1872; orchestr

P: Wiesbaden (Kursaal), 28. prosince 1872; orchestr

A: KŠMB/h - XIII/1 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, květen 1874; klavír

[1] KÉLER, Béla. Die Glücksgöttin, Op.99. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1875/3. KŠMB/h - XIII/1

[2] KÉLER, Béla. Die Glücksgöttin, Op.99. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1874/5. KŠMB/h - XXVI


Die letzten Glückstunden, op.100

Noty pre klavír (pripravujeme)

AN: Derniers moments de bonheur

TS: valčík

NO: orchestr[1]; čtyřruční klavír[2]; housle (flétna) a klavír[3]; klavír[4]

D: K ukončení provozu lázeňského kasina ve Wiesbadenu

DD: Wiesbaden, 22. listopadu 1872; orchestr

P: Wiesbaden (Kursaal), 28. prosince 1872; orchestr

A: KŠMB/h - XIII/2 orchestrální partitura

1. vydání: Berlin: Bote & Bock, prosinec 1875; čtyřruční klavír

[1] KÉLER, Béla. Die letzten Glücksstunden, Op.100. Orchestra. Berlin: Bote & Bock, 1875/3, KŠMB/h - XIII/2

[2] KÉLER, Béla. Die letzten Glücksstunden, Op.100. Pianoforte a quattro mani. Berlin: Bote & Bock, 1875/12. KŠMB/h - XIII/2

[3] KÉLER, Béla. Die letzten Glücksstunden, Op.100. Violino (flauto) e Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 1880/1.

[4] KÉLER, Béla. Die letzten Glücksstunden, Op.100. Pianoforte. Berlin: Bote & Bock, 18??. KŠMB/h - XXVI


Zdroj informácií:

BURDYCH, Pavel. Rozšířená biografie a sumarizace díla Bély Kélera (1820-1882) s akcentem na autograf hudebního obrazu Karpaty. Dizertačná práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta., 21.4.2021