Diela & Noty

Opus 1-50

Uhorská trojica, op.1

Alt. názvy: Trois Hongroises; Three Hungarians

Nástrojové obsadenie: klavír


Vilma, op.2a

Alt. názov: Vilma Csardas; 

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


Priateľské volanie, op.2b

Alt. názvy: Baráti fölhivás; Freundlicher Zuruf; Friendly Call

Nástrojové obsadenie: klavír


 Ozvena domoviny, op.3a

Alt. názvy: Honi Visszhang; Heimisches Echo; Echo of the Homeland

Nástrojové obsadenie: klavír


Stesk po domovine, op.3b

Alt. názvy: Honvágy; Heimath-Sehnen; Homesickness

Nástrojové obsadenie: klavír


Moja nádej, op.3c

Alt. názvy: Reményem; Mein Hoffen; My Hope

Nástrojové obsadenie: klavír


Spomienka na Eisenstadt, op.4

Alt. názvy: Kismartoni Emlék; Erinnerung an Eisenstadt;

Nástrojové obsadenie: klavír


Košutov pochod, op.5

Alt. názvy: Kossuth Indulója; Ungarischer National-Marsch; Kossuth March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Rozlúčkový pochod, op.6 (1848)

Alt. názvy: Búcsú Induló; Ungarischer Abschieds-Marsch; Farewell March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Uhorské korene, op.7

Alt. názvy: Hongroise; Original-Ungarischer; Eredeti Magyár; Hungarian Origin

Nástrojové obsadenie: klavír


Rozlúčka s domovinou, op.8

Alt. názvy: Abschied von der Heimath; Búcsú a hazától; Adieu à ma Patrie; Farewell to the Homeland

Nástrojové obsadenie: klavír


Len slovko z Tvojich úst, op.9

Alt. názvy: Ein Ton aus deiner Kehle; A Sound from your Voice

Typ skladby: pieseň

Text: Rudolf Hirsch (1816-1872)

Nástrojové obsadenia: lesný roh a orchester (rukopis); spev a klavír


Uspávanka, op.10

Alt. názvy: Schlummerlied; Lullaby

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody 

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Jubilejný pochod, op.11

Alt. názvy: Preussens Aar Jubel-Marsch; Jubel-Marsch; Jubilee march

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Veľký galop, op.12 (1854)

Alt. názvy: Hurrah Sturm-Galopp; Sturm-Galopp; Hurrah! Grosser Sturm Galopp; Big Storm Gallop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


Pochod princa Friedricha, op.13 (1863)

Alt. názvy: Prinz Friedrich Marsch; Prinz-Friedrich-Carl-Marsch; Prince Friedrich March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


Litfassova polka, op.14 (1855)

Alt. názvy: Litfass Annoncir-Polka; Advertising Polka of Litfass

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


Berlínčan, op.15 (1855)

Alt. názvy: La Berlinoise; The Berliner

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Lastovička, op.16 (1856)

Alt. názvy: L'Hirondelle; The Swallow

Typ skladby: polka-mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Hviezdy nádeje, op.17 (1851)

Alt. názvy:  Hoffnungs-Sterne; Leopoldinen-Tänze; Stars of hope Hoffnungstrahlen; Hope Stars

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


Ruža, op.18 (1856)

Alt. názvy: La Rose; The Rose

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Posol, op.19 (1855)

Alt. názov: Courier Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Mošoniho čardáš, op.20

Alt. názvy: Mosonyi-Csárdás; Wieselburger-Csárdás

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


Gisella, op.21

Alt. názvy: Gizella Induló; Gisella-Marsch; Gisella; Marche Hongroise

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchester (rukopis); klavír


Mazzuchelliho pochod, op.22 (1861)

Alt. názvy: Mazzuchelli Marsch, Mazzuchelli March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchestr (rukopis); štvorručný klavír (rukopis); klavír


Tulácka pieseň, op.23

Alt. názvy: Wanderlied; The Rambler Song

Typ skladby: pieseň

Text: Uffo Daniel Horn (1817-1860)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Polka na rozveselenie, op.24

Alt. názvy: Afmunterungs-Polka; Cheer up Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


Maškarný galop, op.25

Alt. názvy: Masken-Galopp; Masquerade gallop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavírSpomienka na Debrecín, op.26 (1857)

Alt. názvy: Debreczeni Emlék; Erinnerung an Debreczin; Debrecziner Huldigungs Marsch; Debreceni hódolat induló; Memory of Debrecen

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


Palmy mieru, op.27 (1856)

Alt. názvy: Friedens Palmen; Peace Palm

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


Konferenčná štvorylka, op.28

Alt. názvy: Conferenz Quadrille; Assemblée Quadrille, Assemblée négyes; Conference Quadrille

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


Dámska polka, op.29 (1857)

Sólový klavír (v rekonštrukcii)

Alt. názvy: Ladies-Polka; Damen Polka; Orpheus Galopp

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


Sophiina polka, op.30 (1855)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Sophie-Polka; Sophien-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


Spomienka na Bardejov, op.31 (1858)

Alt. názvy: Bártfai Emlék; Erinnerung an Bartfeld; Memory of Bardejov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír

Čardáš Spomienka na Bardejov, op.31 obsahuje najhranejší tematický celok Kélerovej tvorby. Ide o 32 taktov, ktoré v pôvodnom Kélerovom zápise použil Johannes Brahms vo svojom Uhorskom tanci č. 5


Budapešťská polka, op. 32 (1858)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Pest-Ofner-Polka; Budapest Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Brigádny pochod, op.33 (1858)

Sólový klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy:  Brigadier-Marsch; Brigade March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


Nová minca, op.34

Sólový klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Neukreuzer-Polka; The New Coin

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Viedenský kruh, op.35 (1856)

Sólový klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Neu Wiener Körtanz; Neu-Wiener-Kör; Új Bécsi körmagyar; New Viennese Circle

TS: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Pôvab, op.36 (1858)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: La Gracieuse; The Gracious

Typ skladby: polka-mazúrka

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


Quentinov pochod, op.37 (1859)

Sólový klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: St. Quentin-Marsch; Quentin March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


Vlas sirôtky, op.38

Alt. názvy: Árva lány haj a suvegem bokrétája; Árvalányhaj; Orphan Hair

Typ skladby: pieseň

Text: Sándor Petöfi (1823-1849)

Nástrojové obsadenia: spev a klavír; mužský zbor


Rozlúčka s Dolnou zemou, op.39 (1858)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Alföldi Bucsúhangok; Abschied von Niedern-Ungarn; Magyar Abrand; Niederländische Abschiedsklänge; Farewell to the Lower Land

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: husle a orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


Kvetinkový čardáš, op.40 (1858)

Alt. názvy: Sträusschen Csárdás; Nosegay-Csárdás

5. tanec zo série 8 Uhorských tancov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


Dovidenia, op.41 (1855)

Alt. názvy: Auf Wiedersehen; Goodbye

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Valčík viedenských dobrovoľníkov, op.42 (1855)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Die Wiener Freiwilligen; Die Freiwilligen; The Viennese Volunteers

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Cesty námorníkov, op.43 (1854)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Seemanns-Fahrten; Hamburger Debut-Walzer, Seemanns-Fahrten; Sailors' journeys

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia : orchester (rukopis); klavír


Štvorylková zostava, op.44 (1861)

Sólový klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Assemblee-Franczia-Négyes; Assemblee-Négyes; Quadrille Assembly

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Schillerov pochod, op.45 (1859)

Alternatívne názvy: Schiller Marsch; Schiller March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Verbovecký čardáš, op.46

Alt. názvy: Werböczy-Csárdás; Verböczy csárdás

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


Mladosť, op.47 (1858)

Sólový klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Die Minorenne; La Minorenne; Schottisch-Polka; The Juvenility

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Deákov pochod, op.48 (1861)

Sólový klavír (pripravujeme)  

Alt. názvy: Deák Induló; Deák-Marsch im ungarischen Styl; Marsch Hongroisse; Deák March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


Čardáš kometa, op.49 (1861)

Alt. názvy: Üstökös-Csárdás; Komet Csárdás; Comet Csárdás

2. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavírLúče spomienok, op.50 (1861)

Alternatívne názvy: Strahlen der Erinnerung; Rays of Remembrances

6. Uherský tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír


Zdroj informácií:

BURDYCH, Pavel. Rozšířená biografie a sumarizace díla Bély Kélera (1820-1882) s akcentem na autograf hudebního obrazu Karpaty. Dizertačná práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta., 21.4.2021


Pokiaľ vlastníte akýkoľvek notový materiál diela Bélu Kélera, pošlite nám ho, prosím. Pomôžete tým rozšíriť našu voľne prístupnú notovú databázu. Ďakujeme.