Works & Scores

Opus 1-50

1 Three Hungarian

Orig. názov: Trois Hongroises

Nástrojové obsadenie: klavír


2a Vilma Csardas

Alt. názov: Vilmin čardáš

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


2b Friendly Summons

Alt. názvy: Baráti fölhivás; Freundlicher Zuruf; Priateľské volanie

Nástrojové obsadenie: klavír


3a Echo from the Homeland 

Alt. názvy: Honi Visszhang; Heimisches Echo; Ozyv domoviny

Nástrojové obsadenie: klavír


3b Longing for the Homeland

Alt. názvy: Honvágy; Heimath-Sehnen; Smútok po domovine

Nástrojové obsadenie: klavír


3c My Hope 

Alt. názvy: Reményem; Mein Hoffen; Moja nádej

Nástrojové obsadenie: klavír


4 Memory of Eisenstadt 

Alt. názvy: Kismartoni Emlék; Erinnerung an Eisenstadt; Spomienka na Eisenstadt

Nástrojové obsadenie: klavír


5 Kossuth March 

Alt. názvy: Kossuth Indulója; Ungarischer National-Marsch; Košutov pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


6 Farewell March (1848)

Alt. názvy: Búcsú Induló; Ungarischer Abschieds-Marsch; Rozlúčkový pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


7 Original Hungarian March

Alt. názvy: Hongroise; Original-Ungarischer; Eredeti Magyár; Pravý uhorský pochod

Nástrojové obsadenie: klavír


8 Farewell to the Homeland

Alt. názvy: Abschied von der Heimath; Búcsú a hazától; Adieu à ma Patrie; Rozlúčka s domovinou

Nástrojové obsadenie: klavír


9 A Sound of Your Voice

Alt. názvy: Ein Ton aus deiner Kehle; Len slovko z Tvojich úst

Typ skladby: pieseň

Text: Rudolf Hirsch (1816-1872)

Nástrojové obsadenia: lesný roh a orchester (rukopis); spev a klavír; klavír (arr. C.T.Brunner - Fantasy)


10 Lullaby

Alt. názvy: Schlummerlied; Uspávanka

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody 

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


11 Jubilee March 

Alt. názvy: Preussens Aar Jubel-Marsch; Jubel-Marsch; Jubilejný pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


12 Hurrah Storm Gallop (1854)

Alt. názvy: Hurrah Sturm-Galopp; Sturm-Galopp; Hurrah! Grosser Sturm Galopp; Veľký galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


13 Prince Friedrich March (1863)

Alt. názvy: Prinz Friedrich Marsch; Prinz-Friedrich-Carl-Marsch; Pochod princa Friedricha

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


14 Litfass Polka (1855)

Alt. názvy: Litfass Annoncir-Polka; Litfassova polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


15 A Berlin Lady (1855)

Alt. názvy: La Berlinoise; Berlínčanka

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


16 The Swallow (1856)

Alt. názvy: L'Hirondelle; Lastovička

Typ skladby: polka-mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


17 The Stars of Hope (1851)

Alt. názvy:  Hoffnungs-Sterne; Leopoldinen-Tänze; Hoffnungstrahlen; Hviezdy nádeje

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


18 The Rose (1856)

Alt. názvy: La Rose; Ruža

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


19 Courier Galop (1855)

Alt. názov: Courier Galopp; Posol

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


20 Mosonyi Csardas

Alt. názvy: Mosonyi-Csárdás; Wieselburger-Csárdás; Mošoniho čardáš

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


21 Gisella March

Alt. názvy: Gizella Induló; Gisella-Marsch; Gisella; Marche Hongroise; Gizelin pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchester (rukopis); klavír


22 Mazzuchelli March (1861)

Alt. názvy: Mazzuchelli Marsch; Mazzuchelliho pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchestr (rukopis); štvorručný klavír (rukopis); klavír


23 A Wanderer's Song

Alt. názvy: Wanderlied; Tulácka pieseň

Typ skladby: pieseň

Text: Uffo Daniel Horn (1817-1860)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


24 Cheer Up Polka

Alt. názvy: Afmunterungs-Polka; Polka na rozveselenie

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


25 Masquerade Galop

Alt. názvy: Masken-Galopp; Maškarný galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír26 Memory of Debrecen (1857)

Alt. názvy: Debreczeni Emlék; Erinnerung an Debreczin; Debrecziner Huldigungs Marsch; Debreceni hódolat induló; Spomienka na Debrecín

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


27 Palms of Peace (1856)

Alt. názvy: Friedens Palmen; Palmy mieru

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


28 Conference Quadrille

Alt. názvy: Conferenz Quadrille; Assemblée Quadrille, Assemblée négyes; Konferenčná štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


29 Ladies´ Polka (1857)

Alt. názvy: Ladies-Polka; Damen Polka; Orpheus Galopp; Dámska polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


30 Sophie Polka (1855)

Alt. názvy: Sophie-Polka; Sophiina polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


31 Memory of Bardejov (1858)

Alt. názvy: Bártfai Emlék; Erinnerung an Bartfeld; Spomienka na Bardejov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír

Čardáš Spomienka na Bardejov, op.31 obsahuje najhranejší tematický celok Kélerovej tvorby. Ide o 32 taktov, ktoré v pôvodnom Kélerovom zápise použil Johannes Brahms vo svojom Uhorskom tanci č. 5


32 Budapest Polka (1858)

Alt. názvy: Pest-Ofner-Polka; Budapeštianska polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


33 Brigadier March (1858)

Alt. názvy:  Brigadier-Marsch; Brigadírov pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


34 The New Coin

Alt. názvy: Neukreuzer-Polka; Nová minca

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


35 Viennese Circle Dance (1856)

Alt. názvy: Neu Wiener Körtanz; Neu-Wiener-Kör; Új Bécsi körmagyar; Viedenský kruhový tanec

TS: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


36 A Gracious Lady (1858)

Alt. názvy: La Gracieuse; Pôvabná dáma

Typ skladby: polka-mazúrka

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


37 St. Quentin March (1859)

Alt. názvy: St. Quentin-Marsch; Pochod sv. Quentina

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


38 An Orphan's Hair 

Alt. názvy: Árva lány haj a suvegem bokrétája; Árvalányhaj; Vlas sirôtky

Typ skladby: pieseň

Text: Sándor Petöfi (1823-1849)

Nástrojové obsadenia: spev a klavír; mužský zbor


39 Farewell to the Lower Land (1858)

Alt. názvy: Alföldi Bucsúhangok; Abschied von Niedern-Ungarn; Magyar Abrand; Niederländische Abschiedsklänge; Rozlúčka s Dolnou zemou

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: husle a orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


40 Bouquet Csardas  (1858)

Alt. názvy: Sträusschen Csárdás; Nosegay-Csárdás; Kvetinkový čardáš

5. tanec zo série 8 Uhorských tancov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


41 Goodbye (1855)

Alt. názvy: Auf Wiedersehen; Dovidenia

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


42 Viennese Volunteers' Waltz (1855)

Alt. názvy: Die Wiener Freiwilligen; Die Freiwilligen; Valčík viedenských dobrovoľníkov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


43 Sailors' Journeys (1854)

Alt. názvy: Seemanns-Fahrten; Hamburger Debut-Walzer, Seemanns-Fahrten; Cesty námorníkov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia : orchester (rukopis); klavír


44 Quadrille Assembly (1861)

Alt. názvy: Assemblee-Franczia-Négyes; Assemblee-Négyes; Štvorylková zostava

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


45 Schiller March (1859)

Alternatívne názvy: Schiller Marsch; Schillerov pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


46 Verbovets Csardas

Alt. názvy: Werböczy-Csárdás; Verböczy csárdás; Verbovecký čardáš,

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


47 Youth (1858)

Alt. názvy: Die Minorenne; La Minorenne; Schottisch-Polka; Mladosť

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


48 Deák March (1861)

Alt. názvy: Deák Induló; Deák-Marsch im ungarischen Styl; Marsch Hongroisse; Deákov pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


49 Comet Csardas (1861)

Alt. názvy: Üstökös-Csárdás; Komet Csárdás; Čardáš kométa

2. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír50 Rays of Memories (1861)

Alternatívne názvy: Strahlen der Erinnerung; Lúče spomienok

6. Uherský tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír


Source:

BURDYCH, Pavel.Expanded Biography and Summarization of the Work of Béla Kéler (1820-1882) with emphasis on the musical picture The Carpathians. Dissertation. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Education, 21.4.2021


If you own any sheet music of Béla Kéler's work, please send it to us. This will help expand our freely accessible of sheet music database. Thank you.