Diela & Noty

Opus 101-139


101 Romantic Life

Noty (pripravujeme)

Alt. názvy: Romantisches Leben, Bartfelder Bade Saisson 1844; Romantický život

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


102 The Beautiful Rider (1873)

Alt. názvy: Die schöne Reiterin; Rotter Row; Krásna jazdkyňa

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


103 Oh, Dearest, to Be with You

Alt. názvy: Ach Liebste, wenn ich bei Dir bin; Ó najdrahšia, keď som pri Tebe

Text: Rudolf Hirsch

Typ skladby: pieseň

Nástrojové obsadenia: kornet /krídlovka/ a orchester (rukopis); spev a klavír


104 On the Thames´ Strand 

Alt. názvy: An der Themse Strand; Aux Bords de la Tamise; Na brehu Temže

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; husle a klavír; štvorručný klavír; klavír; citara


105 Between Calais and Dover 

Alternatívne názvy: Entre Calais et Dover; Entre Calais et Dovres; Zwischen Dover und Calais; Medzi Calais a Doverom

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


106 Foreigners 

Noty (pripravujeme)

Alt. názvy: Die Fremdlinge; Befreyungs Walzer; Cudzinci

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


107 Diana Galop

Alt. názov: Dianin galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


108 Hungarian Comedy Overture 

Alt. názvy: Ungarische Lustspiel-Ouverture; Uhorská veseloherná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; 2 štvorručné klavíri (arr. Theodor Herbert); štvorručný klavír, husle a violončelo (arr. Theodor Herbert); husle a klavír; flauta a klavír (arr. Theodor Herbert); štvorručný klavír; klavír


109 Beautiful English Lady 

Alt. názvy: La belle Anglaise; Krásna Angličanka

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


110 Larks' Wings

Alt. názvy: Lerchen-Schwingen; Krídla škovránkov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


111 French Comedy Overture 

Alt. názvy: Französische Lustspiel-Ouverture; Ouverture francaise; Ouverture im franzözischen Styl; Francúzska veseloherná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; 2 štvorručné klavíry (arr. Th. Herbert); štvorručný klavír; flauta a klavír (arr. Th. Herbert); klavír


112 In the New Homeland 

Noty (pripravujeme)

Alt. názvy: In der neuen Heimath; V novej vlasti

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír; citara (arr. Fr. Gutmann)


113 Honour to Women 

Alt. názvy: Ehret die Frauen; Honneur aux Dames; Pocta ženám

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle (flauta) a klavír; klavír


114 With Grace and Charm 

Noty (pripravujeme)

Alt. názvy: Mit Anmuth und Grazie; La Gracieuse; S ladnosťou a pôvabom

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


115 Westbourne Galop

Noty (pripravujeme)

Alt.názvy: Westbournia-Galopp; Westbournský galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


116 Up on the Horse

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Hoch zu Ross; Viva la Cavallerie; Hore na koňa

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


117 Happy Mind

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Frohsinn; La Gaiete; Veselá myseľ

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


118 For Heart and Soul

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Für Herz und Gemüth; Pour coeur et l'âme; Münchener Debut-Walzer; Pre srdce a dušu

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


119 Sempre crescendo, op.119

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


120 Folk Songs March  (1861)

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Magyár-Népdal-Induló; Ungarischer Volkslieder-Marsch; Pochod ľudových piesní

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


121 Magic Violin 

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Zaubergeige-Marsch nach Motiven aus Offenbach's gleichnam Operette; Čarovné husle

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


122 Hymen's Gift of Flowers

Noty (pripravujeme) 

Alternatívne názvy: Hymens Blumen-Spende;  Hyménov kvetinový dar

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


123 Memory of Sibiu, op. 123

Alt. názvy: Erinnerung an Hermannstadt; Nagy-Szebeni emlék; Spomienka na Sibiu

8. tanec zo série ôsmich Uhorských tancov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


124 Polemic Bars, op.124

Alt. názvy: Polemische Takte; Polemické takty

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


125 Memory of the Lucerne Glacier Garden  

Alt. názvy: Erinnerung an den Gletschergarten in Luzern; Souvenir de Lucerne; Spomienka na ľadovcovú záhradu v Luzerne

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


126 Hail to the Fatherland

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Das Vaterland hoch; Eljen a Haza; Ungarischer Patrioten-Marsch; Sláva vlasti

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


127 Russian March

Alte. názvy: Russischer-Marsch; Ruský pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); štvorručný klavír; klavír


128 Turkish March 

Alt. názvy: Türkischer-Marsch; Turecký pochod

TS: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); štvorručný klavír; klavír


129 On Zurich Lake

Noty (pripravujeme) 

Alt. názvy: Am Züricher See; Züricher Tonhalle-Polka; Na Zürišskom jazere

Typ skladby: Polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


130 Congress Quadrille

Noty (pripravujeme) 

Alt. názov: Congress-Quadrille; Kongresová štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


131 Italian Drama Overture

Alt. názvy: Italienische Schauspiel-Ouverture; Schauspiel-Ouverture in E; Italian drama overture; Talianska divadelná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; husle a klavír (rukopis); klavír


132 Anniversary Celebration Overture

Alt. názvy: Jubiläumsfeier; Fest-Ouverture in C; Jubiläums-Fest-Ouverture; Predohra k oslava výročia

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír; klavír


133  Catching Butterflies

Alt. názvy: Die Schmetterlingsjagd; La chasse aux papillons; Schmetterlings-Jagd;  Lov motýľov

Typ skladby: choreografická scéna

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


134 Three Hungarian Idylls

Alt. názvy: Drei ungarische Idyllen; Tri uhorské idyly

Typ skladby: čardáše

Nástrojové obsadenia: husle a klavír; husle a sextet (dvoje husle, viola, violončelo, kontrabas a klarinet); klavír


135 (?) Son of the Homeland


136 Hungarian Concert Overture 

Alt. názvy: Ungarische Concert-Ouverture; Ouverture im ungarischen Styl; Uhorská koncertná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír

Predohra bola napísaná k hudobnému obrazu Karpaty. V roku 1882 bola reinstrumentována a uvedená pod novým názvom Uhorská koncertná predohra


137 Spanish Comedy Overture 

Alt. názvy: Spanische Lustspiel-Ouverture; Španielska veseloherná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


138 From Rhine to Danube

Alt. názvy: Vom Rhein zur Donau; Du Rhin au Danube; Od Rýna k Dunaju

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; sextet (klavír, husle, violončelo, klarinet, flauta, trubka); husle a klavír (rukopis); štvorručný klavír; klavír


139 Csokonai Overture

Alt. názov: Csokonay-Ouverture; Csokonaiova predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


Zdroj informácií:

BURDYCH, Pavel. Rozšířená biografie a sumarizace díla Bély Kélera (1820-1882) s akcentem na autograf hudebního obrazu Karpaty. Dizertačná práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta., 21.4.2021


Pokiaľ vlastníte akýkoľvek notový materiál diela Bélu Kélera, pošlite nám ho, prosím. Pomôžete tým rozšíriť našu voľne prístupnú notovú databázu. Ďakujeme.