Works & Scores

Opus 51-100

51 Song Quadrille (1861)

Alt. nízvy: Dallam Négyes, Lieder-Quadrille nach ungarischen Volksliedern; Dallam-Négyes magyar népdalok után; Piesňová štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


52 Carpathian Csardas  

Alt. názvy: Karpati-viszhangok; Karpati-Csárdás; Karpatské ozveny

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


53 Sharpshooters' Polka (1862)

Alt. názvy: Schützen-Ball-Polka; Lövész. Lövészbál-polka; Strelecká polka

Typ skladby: polka francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


54 Tokaj Drops op.54

Alt. názvy: Tokaji cseppek; Tokayer Tropfen; Tokajské kvapky

4. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


55 The Occasion   (1862)

Alt. názvy: L'Occasion; Alkalmi; Príležitosť

Typ skladby: polka - mazurka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


56 Greeting to Fatherland 

Alt. názvy: Üdvözlet hazámhoz; Gruss an mein Vaterland; Salut à ma Patrie; Pozdrav vlasti

7. tanec z 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír
57 Walram March (1863)

Alt. názvy: Walram-Marsch; Walramov pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


58 Court Ball Polka (1863)

Alt. názvy: Hof-Ball-Polka; Dvorný ples

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


59 From Far Away

Alt. názvy: Aus der Ferne; Zďaleka

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


60  Great Infernal Galop, op.60

Alt. názvy: Grand galop infernale; Galop infernale; Höllen Spektakel Galop; Veľký pekelný galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


61 How Happily Beats My Heart (1864)

Alt. názvy: Ach wie freudig pocht mein Herz; Come palpita il mio cor; Ako radostne bije moje srdce

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: soprán a orchester (rukopis); kornet /krídlovka/ a orchestr (rukopis); soprán a klavír; kornet /krídlovka/ a klavír


62 Soldier´s Life (1857)

Alt. názvy: Soldatenleben; Retraite autrichienne; Život vojaka

Typ skladby: hudobný obraz

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


63 The Beauty from Wiesbaden

Alt. názvy: La belle de Wiesbaden; Wiesbadenská kráska

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


64 Pleasure Camp March 

Alt. názvy: Lustlager Marsch; Tábor potešenia

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


65 Spa Springs 

Alt. názvy: Die Sprudler; Žriedla

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


66 Wiesbaden Firemen March 

Alt. názvy: Wiesbadener Feuerwehr Marsch; Pochod wiesbadenských hasičov

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


67 Duke Adolph Anniversary March 

Alt. názvy: Herzog Adolph-Jubiläums-Marsch; Jubiläums-Fest-Marsch; Fest-March; Sviatočný pochod vojvodu Adolfa

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


68 Memory of Wiesbaden (1864)

Alte. názvy: Souvenir de Wiesbaden; Spomienka na Wiesbaden

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


69 Count Gneisenau March 

Alt. názvy: Gneisenau Marsch; Pochod grófa Gneisenau

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


70 Greeting to Singers (1865)

Alt. názvy: Sängergruß; Festmarsch zum 1. deutschen Bundesgesangfeste in Dresden; Pozdrav spevákom

Typ skadby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


71 Between Paris and Wiesbaden (1865)

Alt. názvy: Zwischen Paris und Wiesbaden; Entre Paris et Wiesbaden; Medzi Parížom a Wiesbadenom

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


72 Rose Dreams (1865)

Alt. názvy: Rosige Träume; Songes dorés; Ružové sny

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


73 Comedy Overture (1851)

Alt. názvy: Lustspiel-Ouverture; Veseloherná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; osemručný klavír (2 klavíri) - (arr. Th. Herbert) ; štvorručný klavír; husle, čelo a štvorručný klavír (arr. F.G. Jansen); husle a klavír; flauta a klavír (arr. R. Schaab); klavír


74 Comical Overture (1851)

Alt. názvy: Ouverture comique; Komická predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír; klavír


75 Romantic Overture (1848)

Alt. názvy: Ouverture romantique; Romantická predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír (rukopis); klavír


76 Rákoczi Overture 

Alt. názvy: Rákóczy-Ouverture; Rákociho predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


77 The Children of Berlin

Alt. názvy: Berliner Kinder; Berlínske deti

TS: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); štvorručný klavír; husle a klavír; flauta a klavír; klavír


78 Season´s Opening March  (1864)

Alt. názvy: Saison-Eröffnungs-Marsch; Otvorenie sezóny

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


79 Mainz Carnival Polka

Alt. názvy: Mainzer Karnevals-Polka; Mohučska karnevalová polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


80 Peace Dove

Alt. názvy: Die Friedenstaube; Le Messager de la Paix; Holubica mieru

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


81 Return of a Warrior 

Alt. názvy: Des Kriegers Heimkehr; Návrat bojovníka

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


82 Long Live Dance 

Alt. názvy: Tanzlust; Vive la danse; Nech žije tanec

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


83 On the Beautiful Rhine I think of You 

Alt. názvy: Am schönen Rhein gedenk ich dein; Aux bords du Rhin, je pense á toi! Sur les bords enchanteurs du Rhin, je pense á toi!; Na krásnom Rýne, spomínam na Teba

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester;  dychový orchester; husle a klavír; flauta a klavír; štvorručný klavír; klavír


84 Kimo Kaimo Galop

Alt. názov: Kimo Kaimo galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester so zborom; klavír


85 Longing for the Rhine 

Alt. názvy: Rheinlust; The desire of the Rhine; Túžba po Rýne

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


86 Mercury's Galop (1869)

Alt. názvy: Mercur Galopp; Merkúrov galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


87 Huntsman from the Alps March (1870)

Alt. názvy: Der Alpenjäger-Marsch; Pochod alpského poľovníka

Typ skladby: štajerský pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír; citara


88 German Soul

Alt. názvy: Deutsches Gemüthsleben; Nemecká duša

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


89 Hussar Galop 

Alt. názvy: Husaren-Galopp; Husársky galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


90 German Imperial March 

Alt. názvy: Deutscher Kaiser-Marsch; Nemecký cisársky pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


91 Austro-Hungarian Waltz 

Alt. názvy: Österreich-Ungarn Walzer; Die Dualisten; Rakúsko-uhorský valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír; klavír


92 A Gift of Love

Alt. názvy: Eine Liebesgabe; Don d´amour;  Dar z lásky

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


93 On the Wings of Love 

Alt. názvy: Auf Flügeln der Liebe; Sur les Ailes de l´Amour; Na krídlach lásky

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); štvorručný klavír; klavír


94 Dreamed Happiness

Alt. názvy: Traumglück; Vysnívané šťastie

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


95 Temple Consecration

Alt. názvy: Tempelweihe; Inauguration du Temple; Vysvätenie chrámu

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír; organ


96 Joys of the Alps 

Alt. názvy: Aelpler's Lust; Plaisir de Montagnard des Alpes; Alpské radovánky

Typ skladby: štajerské tance

Nástrojové obsadenia: orchester; husle a orchester (rukopis); husle a klavír; klavír


97 Przemyśl Mazurka 

Alt. názvy: Mazur przemyślski; Gruss and an das IIte Batalion; Gruss and an das IVte Batalion; Przemyślska mazúrka

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


98 Venetian Serenade

Alt. názvy: Serenata Veneziana; Il rocordo di Venezia; Erinnerung an Venedig; Serenata Veneziana quasi Cavatina; Venetianische Serenade; Benátska serenáda

Typ skladby: kavatina

Nástrojové obsadenia: kornet a orchester; kornet a klavír; klavír


99 Fortune 

Alt. názvy: Die Glückgöttin; Šťastena

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


100 The Last Hours of Happiness (1872)

Alt. názvy: Die letzten Glückstunden; Derniers moments de bonheur; Posledné hodiny šťastia

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


Source:

BURDYCH, Pavel.Expanded Biography and Summarization of the Work of Béla Kéler (1820-1882) with emphasis on the musical picture The Carpathians. Dissertation. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Education, 21.4.2021


If you own any sheet music of Béla Kéler's work, please send it to us. This will help expand our freely accessible of sheet music database. Thank you.