Diela & Noty

Opus 51-100

51 Song Quadrille (1861)

Alt. nízvy: Dallam Négyes, Lieder-Quadrille nach ungarischen Volksliedern; Dallam-Négyes magyar népdalok után; Piesňová štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


52 Carpathian Csardas  

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Karpati-viszhangok; Karpati-Csárdás; Karpatské ozveny

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


53 Sharpshooters' Polka (1862)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Schützen-Ball-Polka; Lövész. Lövészbál-polka; Strelecká polka

Typ skladby: polka francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


54 Tokaj Drops op.54

Alt. názvy: Tokaji cseppek; Tokayer Tropfen; Tokajské kvapky

4. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


55 The Occasion   (1862)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: L'Occasion; Alkalmi; Príležitosť

Typ skladby: polka - mazurka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


56 Greeting to Fatherland 

Alt. názvy: Üdvözlet hazámhoz; Gruss an mein Vaterland; Salut à ma Patrie; Pozdrav vlasti

7. tanec z 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír
57 Walram March (1863)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Walram-Marsch; Walramov pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


58 Court Ball Polka (1863)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Hof-Ball-Polka; Dvorný ples

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


59 From Far Away

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Aus der Ferne; Zďaleka

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


60  Great Infernal Galop, op.60

Alt. názvy: Grand galop infernale; Galop infernale; Höllen Spektakel Galop; Veľký pekelný galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


61 How Happily Beats My Heart (1864)

Alt. názvy: Ach wie freudig pocht mein Herz; Come palpita il mio cor; Ako radostne bije moje srdce

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: soprán a orchester (rukopis); kornet /krídlovka/ a orchestr (rukopis); soprán a klavír; kornet /krídlovka/ a klavír


62 Soldier´s Life (1857)

Noty pre klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Soldatenleben; Retraite autrichienne; Život vojaka

Typ skladby: hudobný obraz

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


63 The Beauty from Wiesbaden

Noty pre klavír (pripravujeme)  

Alt. názvy: La belle de Wiesbaden; Wiesbadenská kráska

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


64 Pleasure Camp March 

Noty pre klavír (pripravujeme)  

Alt. názvy: Lustlager Marsch; Festivalový pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


65 Spa Springs 

Alt. názvy: Die Sprudler; Žriedla

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


66 Wiesbaden Firemen March 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Wiesbadener Feuerwehr Marsch; Pochod wiesbadenských hasičov

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


67 Anniversary March 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Herzog Adolph-Jubiläums-Fest-Marsch; Jubiläums-Fest-Marsch; Fest-March; Sviatočný pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


68 Memory of Wiesbaden  (1864)

Alte. názvy: Souvenir de Wiesbaden; Spomienka na Wiesbaden

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


69 Count Gneisenau March 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Gneisenau Marsch; Pochod grófa Gneisenau

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


70 Greeting to Singers (1865)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Sängergruß; Festmarsch zum 1. deutschen Bundesgesangfeste in Dresden; Pozdrav spevákom

Typ skadby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


71 Between Paris and Wiesbaden (1865)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Zwischen Paris und Wiesbaden; Entre Paris et Wiesbaden; Medzi Parížom a Wiesbadenom

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


72 Rose Dreams (1865)

Noty pre klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Rosige Träume; Songes dorés; Ružové sny

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


73 Comedy Overture (1851)

Alt. názvy: Lustspiel-Ouverture; Veseloherná predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; osemručný klavír (2 klavíri) - (arr. Th. Herbert) ; štvorručný klavír; husle, čelo a štvorručný klavír (arr. F.G. Jansen); husle a klavír; flauta a klavír (arr. R. Schaab); klavír


74 Comical Overture (1851)

Alt. názvy: Ouverture comique; Komická predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír; klavír


75 Romantic Overture (1848)

Alt. názvy: Ouverture romantique; Romantická predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír (rukopis); klavír


76 Rákoczi Overture 

Alt. názvy: Rákóczy-Ouverture; Rákociho predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


77 The Children of Berlin

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Berliner Kinder; Berlínske deti

TS: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); štvorručný klavír; husle a klavír; flauta a klavír; klavír


78 Season´s Opening March  (1864)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Saison-Eröffnungs-Marsch; Otvorenie sezóny

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


79 Mainz Carnival Polka

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Mainzer Karnevals-Polka; Mohučska karnevalová polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


80 Peace Dove

Alt. názvy: Die Friedenstaube; Le Messager de la Paix; Holubica mieru

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


81 Return of a Warrior 

Alt. názvy: Des Kriegers Heimkehr; Návrat bojovníka

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


82 Long Live Dance 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Tanzlust; Vive la danse; Nech žije tanec

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


83 On the Beautiful Rhine I think of You 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Am schönen Rhein gedenk ich dein; Aux bords du Rhin, je pense á toi! Sur les bords enchanteurs du Rhin, je pense á toi!; Na krásnom Rýne, spomínam na Teba

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester;  dychový orchester; husle a klavír; flauta a klavír; štvorručný klavír; klavír


84 Kimo Kaimo Galop

Alt. názov: Kimo Kaimo galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester so zborom; klavír


85 Longing for the Rhine 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Rheinlust; The desire of the Rhine; Túžba po Rýne

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


86 Mercury's Galop (1869)

Alt. názvy: Mercur Galopp; Merkúrov galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


87 Huntsman from the Alps March (1870)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Der Alpenjäger-Marsch; Pochod alpského poľovníka

Typ skladby: štajerský pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír; citara


88 German Soul

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Deutsches Gemüthsleben; Nemecká duša

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


89 Hussar Galop 

Noty pre klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Husaren-Galopp; Husársky galop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


90 German Imperial March 

Noty pre klavír (pripravujeme) 

Alt. názvy: Deutscher Kaiser-Marsch; Nemecký cisársky pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


91 Austro-Hungarian Waltz 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Österreich-Ungarn Walzer; Die Dualisten; Rakúsko-uhorský valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír; klavír


92 A Gift of Love

Alt. názvy: Eine Liebesgabe; Don d´amour;  Dar z lásky

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


93 On the Wings of Love 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Auf Flügeln der Liebe; Sur les Ailes de l´Amour; Na krídlach lásky

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); štvorručný klavír; klavír


94 Dreamed Happiness

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Traumglück; Vysnívané šťastie

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


95 Temple Opening 

Alt. názvy: Tempelweihe, Fest-Ouverture, Inauguration du Temple; Otvorenie chrámu

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


96 Joys of the Alps 

Alt. názvy: Aelpler's Lust; Plaisir de Montagnard des Alpes; Alpské radovánky

Typ skladby: štajerské tance

Nástrojové obsadenia: orchester; husle a orchester (rukopis); husle a klavír; klavír


97 Przemyśl Mazurka 

Alt. názvy: Mazur przemyślski; Gruss and an das IIte Batalion; Gruss and an das IVte Batalion; Przemyślska mazúrka

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


98 Venetian Serenade

Alt. názvy: Serenata Veneziana; Il rocordo di Venezia; Erinnerung an Venedig; Serenata Veneziana quasi Cavatina; Venetianische Serenade; Benátska serenáda

Typ skladby: kavatina

Nástrojové obsadenia: kornet a orchester; kornet a klavír; klavír


99 Fortune 

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Die Glückgöttin; Šťastena

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


100 The Last Hours of Happiness (1872)

Noty pre klavír (pripravujeme)

Alt. názvy: Die letzten Glückstunden; Derniers moments de bonheur; Posledné hodiny šťastia

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


Zdroj informácií:

BURDYCH, Pavel. Rozšířená biografie a sumarizace díla Bély Kélera (1820-1882) s akcentem na autograf hudebního obrazu Karpaty. Dizertačná práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta., 21.4.2021


Pokiaľ vlastníte akýkoľvek notový materiál diela Bélu Kélera, pošlite nám ho, prosím. Pomôžete tým rozšíriť našu voľne prístupnú notovú databázu. Ďakujeme.