Works & Scores

Without Opus 

Alt. názvy: Abendgebeth; Večerná modlitba

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody (1828-1911)

Nástrojové obsadenie: alt (barytón) a klavír


Farewell to Vienna 

Alt. názvy: Abschied von Wien; Rozlúčka s Viedňou

Nástrojové obsadenie: klavír


The Two Brothers in Art  

Alt. názvy: Die beiden Kunstbrüder; A két műtestvér; Umeleckí bratia

Spoluautor: Jozef Dubez (1824-1900)

Typ skladby: koncertný kus

Nástrojové obsadenie: dvoje husle a orchester


The Alps

Alt. názvy: Die Alpen oder Wanderung durch die Schweiz; Alpy

Typ skladby: hudobný obraz

Nástrojové obsadenie: orchester


Memory of Lanner

Alt. názvy: Andenken an Lanner; Spomienka na Lannera

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Aspern March

Alt. názvy: Aspern-Marsch; Aspernský pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Bacchantes' Waltz

Alt. názvy: Die Bachanten Walzer; Valčík prostopášnika

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Bardejov Spa Season Waltz 1844 

Alt. názvy: Bartfelder Bade-Saison Walzer 1844; Valčík bardejovskej kúpeľnej sezóny 1844

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Bass Aria in Italian Style 

Alt. názvy: Bass Arie; Bass-Arie im italienischen Styl; Basová ária v talianskom štýle

Typ skladby: pieseň

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Promotion-March (1859)

Alt. názvy:  Beförderungs-Marsch; Pochod k povýšeniu

Typ skladby: pochod


Drinkers´ Csardas (1856)

Alt. názvy: Borozó Csárdás Hangász karrá; Pijacký čardáš

Typ skladby: čardáš


Booksellers´ Quadrille (1853)

Alt. názvy:  Buchhändler Quadrille; Kníhkupecká štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenie: klavír


Cadence for the First Violin Concerto in D Major by Niccolo Paganini (1870)

Alt. názvy: Cadenz zum ersten Violinkonzert D-Dur von Niccolò Paganini , Kadencia k prvému husľovému koncertu D dur Niccolu Paganiniho

Typ skladby: kadencia

Nástrojové obsadenie: husle


Clementin´s Waltz 

Alt. názvy: Clementinen Walzer; Valčík Klementína

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Concert Polka (1880)

Alt. názvy: Koncertná polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenie: kornet /krídlovka/ a orchester; soprán a klavír


Amor Awakens!

Alt. názvy: Cupido's Erwachen!; Amor sa prebúdza!

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenie: klavír


Double March

Alt. názvy: Doublir Marsch; Dvojitý pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Ebb and Flow

Alt. názvy: Hamburger Debut-Walzer; Ebbe und Fluth; Odliv a príliv

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: orchester


A Night in Venice

Alt. názvy: Eine Nacht in Venedig; Une nuit á Venese; Noc v Benátkach

Typ skladby: hudobný obraz

Nástrojové obsadenie: orchester; husle a klavír; klavír


Elfs' Waltz Valčík elfov

Alt. názvy: Die Elphen Walzer; Valčík elfov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Memory of Lviv

Alt. názvy: Erinnerung an Lemberg; Spomienka na Ľvov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Memory of Rumpenheim (1861)

Alt. názvy: Erinnerung an Rumpenheim, Spomienka na Rumpenheim


The First Quadrille (1853)

Alt. názvy:  Erste Quadrille; Prvá štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenie: klavír


Flag Bearer´s March (1859)

Alt. názvy: Fahnenträger Fest-Marsch; Pochod vlajkonosiča

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Faniska March

Alt. názvy:  Faniska March, Faniškin pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Fantasy

Alt. názvy: Fantasie-Gebilde, Fantázia

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Carnival Polka

Alt. názvy:  Faschings; Karnevalová polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenie: klavír


Prešov Waltz

Alt. názvy: Die Fragopolytaner Walzer; Prešovský valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Friederike Waltz (1840)

Alt. názov: Friederike; Friederikin valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Spring Greeting March (1857)

Alt. názvy: Frühlings-Gruss Marsch; Jarný pozdav

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Variations on Hungarian Song "I am a fisherman in the Great Plain" (1860)

Alt. názvy: Furulyás diák; Variácie na uhorskú pieseň "Som rybár vo Veľkej nížine"

Typ skladby: variácie

Nástrojové obsadenie: flauta


Gentlemen´s Quadrille

Alternatívny názov: Gentlemen Quadrille; Pánska štvorylka

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenie: klavír


Alt. názvy: Vocal Quartett; Gute Nacht; Dobrú noc

Typ skladby: pieseň

Nástrojové obsadenie: mužský zbor


Home Ball

Alt. názvy: Haus-Ball; Domáci ples

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenie: klavír


Autumn Songs Waltz (1853)

Alt. názvy: Herbstlieder Walzer; Autumn Songs Waltz; Jesenný piesňový valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Heartbeat Waltz

Alt. názvy: Herzens-Schläge Walzer; Tlkot srdca

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Hohenfriedberg March (1865)

Alt. názvy: Hohenfriedberger Marsch; Hohenfriedberský pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Hügel Salon Dances

Alt. názvy: Hügels Salon Tänze; Hügelove salónne tance

Typ skladby: valčík


Hussars

Alt. názvy: Husaren; Huszár-Négyes; Husári

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenie: klavír


Kölcsey Hymn

Alt. názvy: Hymnus Kölcseytől; Kölcseyov chválospev

Typ skladby: chválospev

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


I Shall Remain Yours (1845)

Alt. názvy: Ich bleibe Dein; Zostanem Tvoj

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody (1828-1911)

Nástrojové obsadenie: soprán (tenor) a klavír


Idyllic Waltz

Alt. názvy: Die Idylliker Walzer; Idylický valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Alt. názov:  Ilúzia

Typ skladby: pieseň

Text: Peter Kéler (1815-1849)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Introduction (1858)

Alt. názvy: Intrade; Intráda

Typ skladby: intráda

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Jovial Waltz

Alt. názvy:  Die Jovialen Walzer; Žoviálny valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Youthful Dreams 

Alt. názvy: Jugend-Träume; Mladícke sny

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Alt.názvy: Die Karpathen; Karpaty

Typ skladby: hudobný obraz

Nemecký text: Eduard Groepke, do slovenčiny preložila Elsa Siváková

Časti: predohra, úvod a 5 obrazov (I. Lomnický štít, II. Popradské pleso, III. Železorudné Hámre, IV. Poľovačka, V. V Starom Smokovci

Nástrojové obsadenie: tenor, mužský zbor, symfonický orchester a recitátor


Carpathians Echo

Alt. názvy: Karpathen Echo; Ozvena Karpát

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Circle Dance (1846)

Alt. názvy: Körtáncz; Karička

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenie: klavír


Crown Prince Rudolf March (1858)

Alt. názvy: Kronprinz Rudolf-Marsch; Pochod korunného princa Rudolfa

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: klavír


Little Messenger (1855)

Alt. názvy: Le Galopani; Poslíček

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Amorous Adventure Waltz

Alt. názvy: Die Liebes-Abentheuer Walzer; Milostné dobrodružstvo

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Whispers of Love

Alt. názvy: Liebesgeflüster; L'Attraction; Šepkanie lásky

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenie: orchester


Love Everywhere

Alt. názvy: Liebe überall; Láska na každom kroku

Typ skladby: pieseň

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


A Song about Count O´Donnell

Alt. názvy:  Das Lied vom Grafen O'Donnell; Pieseň o grófovi O´Donnellovi

Typ skladby: pieseň

Text: Rudolf Hirsch

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Lure Waltz

Alt. názvy: Die Lockenden Walzer; Vábnička

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


I. Hungarian Overture in D major  (1846)

Alt. názvy: I-ső Ouverture hongroise in D; I. I. Uhorská predohra D dur

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


II. Hungarian Overture in G major (1846)

Alt. názvy: II-dik Magyar Nyitány in G; II. Uhorská predohra G dur

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: klavír; dychový orchester


 III. Hungarian Overture in D major

Alt. názvy: III-dik Magyar Nyitány in D; III. Uhorská predohra D dur

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


March

Alt. názvy: Marsch, Pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


March

Alt. názvy: Marsch, Pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


March

Alt. názvy: Marsch, Pochod   

Typ skladby: pochod


March-Polka (1856)

Alt. názvy:  Marsch-Polka; Pochod-Polka

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Milos Obrenović March

Alt. názvy: Milos Obrenovitz-Marsch; Pochod Miloša Obrenovića

Typ skladby: pochod


Alt. názvy: Mondlied; Mesačná pieseň

Typ skladby: pieseň

Text: Alexander Patuzzi (1813-1869)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Muses on the Rhine (1882)

Alt. názvy: Der Musen Rheinfahrt; Kölner Debut-Walzer; Múzy na Rýne

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: orchester


Myrtle Wreaths 

Alt. názvy: Myrthen-Kränze; Myrtové vence

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Night Owl Waltz (1854)

Alt. názvy: Nacht-Schwärmer Walzer; Valčík nočnej sovy

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: husle a klavír


New Conscripts Waltz

Alt. názvy: Die Neulinge Walzer; Valčík nováčikov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Alt. názvy: Ohne Dich!; Bez Teba!

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody (1828-1911)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Overture

Alt. názvy: Ouverture; Predohra

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenie: husle a klavír


Overture in C Major in Hungarian Style (1848)

Alt. názvy: Ouverture Hongroise; Ouverture in C im ungarischen Styl; Predohra C dur v uhorskom štýle

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenie: orchester


Overture in D Minor

Alt. názvy:  Ouverture in D-moll; Predohra d mol

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenie: orchester


Overture in B Major (1848)

Alt. názvy:  Ouverture in H; Predohra H dur

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenie: orchester


Pauline's Polka

Alt. názvy: Paulinen-Polka; Paulas Polka; Pavlina polka

Typ skladby: polka


Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenie: husle (flauta) a klavír


Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Polka

Typ skladby: polka


Polka-March

Alt. názvy: Polka-Marsch; Polka-pochod

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenie: klavír


Polonaise

Alte. názvy: Polonéza

Typ skladby: polonéza

Nástrojové obsadenie: husle a klavír


Parade March (1860)

Alt. názvy: Praesenti Marsch; Prehliadkový pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: dychový orchester


Rákoczi March

Alt. názvy:  Rákoczy Marsch; Rákociho pochod

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: štvorručný klavír


Rauenthal Mountain Song

Alt. názvy: Rauenthaler Berglied; Rauentálska horská pieseň

Typ skladby: pieseň

Text: Friedrich Hornseck (1822-1882)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


Resignations

Alt. názvy: Rezignácia

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Sentimental Waltz

Alt. názvy: Die Sentimentalen Walzer; Sentimentálny valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Oft I Watch Thine Eyes So Tender (1851)

Alt. názvy: Schau Dir gern ins liebe Auge; Hľadím rád do Tvojich krásnych očí

Typ skladby: pieseň

Nemecký text: Adolf Frankenburg (1811-1884)

Anglický text: Laura Grey

Nástrojové obsadenie: soprán a klavír


Farewell Greetings Waltz (1853)

Alt. názvy: Scheide-Grüsse Walzer; Pozdravy na rozlúčku 

Typ skladby: valčík


Joking Waltz

Alt. názvy:  Die Scherzenden Walzer; Žartovný valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Battle Prayer (1849)

Alt. názvy: Schlachtgebeth; Bojová modlitba

Nástrojové obsadenie: klavír


Flatterer´s Waltz

Alt. názvy: Die Schmeichler Walzer; Lichotníkov valčík

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Pictures of the Mind

Alt. názvy: Sinn Bilder; Louisen-Walzer; Obrazy mysle

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Memory of Rogozno

Alt. názvy: Souvenir de Rogozno; Spomienka na Rogozno

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Styrian Land

Alt. názvy: Steyer-Länder; Štajerská zem

Nástrojové obsadenie: klavír


Sweet Memories

Alt. názvy: Süsse Erinnerungen; Sladké spomienky

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Rebels´ Dance

Alt. názvy: Die Tanz-Aufwiegler; Tanec rebelantov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Hours of Happiness (1853)

Alt. názvy: Die Tanzlustigen; Stunden des Frohsinns; Hodiny šťastia

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Alt. názvy: Tempête et calme; Concerto dramatique; Búrka a pokoj

Typ skladby: koncertný kus

Nástrojové obsadenie: husle a orchester; husle a klavír


Knight's March (1858)

Alt. názvy: Tournier Marsch; Rytiersky pochod

Typ skladby: pochod


Pictures of Dreams

Alt. názvy: Traum-Bilder Walzer; Obrázky snov

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Hungarian National Guard March I.

Alt. názvy: Ungarischer National Garde Marsch I.; Uhorský národný pochod I.

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: orchester


Hungarian National Guard March II.

Alt. názvy: Ungarischer National Garde Marsch II.; Uhorský národný pochod II.

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenie: orchester


Hungarian Folk Songs March (1858)

Alt. názvy: Ungarischer Volkslieder Marsch; Uhorský ľudový pochod

Typ skladby: pochod


Under the Italian Blue Sky

Alt. názvy: Unter Italiens blauem Himmel; Pod talianskym modrým nebom

Typ skladby: valčík

Text: Carl Schultes (1822-1904)

Nástrojové obsadenia: mužský zbor a orchester; husle a klavír


Prayer in Peace (1857)

Alt. názvy: Vergatterung-Rast-Gebeth; Modlitba v pokoji

Nástrojové obsadenie: dychový orchester; klavír


 Four Polkas (1849)

Alt. názvy: Vier Polka´s; Štyri polky

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenie: klavír


A Bit from Everything (1849)

Alt. názvy: Von jedem etwas; Z každého niečo

Typ skladby: tanečná zmes

Nástrojové obsadenie: husle a klavír


Waltz in A Major

Alt. názvy: Walzer in A; Valčík A dur

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Waltz in D Major

Alt. názvy:  Walzer in D; Valčík D dur

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Waltz in D Major (1853)

Alt. názvy: Walzer in D; Valčík D dur

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Waltz in E Major (1853)

Alt. názvy: Walzer in E; Valčík E dur

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Waltz in E Major

Alt. názvy: Walzer in E; Valčík E dur

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír

A: OSZK - Ms. Mus. 642


Waltz in E-flat Major

Alt. názvy: Walzer in Es; Valčík Es dur

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Goodbye Waltz

Alt. názvy: Wiederseh'n Walzer; Dovidenia

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Whisper of the Wind

Alt. názvy: Zephyrs Säuseln Walzer in G; Ševelenie vetra

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


Source:

BURDYCH, Pavel.Expanded Biography and Summarization of the Work of Béla Kéler (1820-1882) with emphasis on the musical picture The Carpathians. Dissertation. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Education, 21.4.2021


If you own any sheet music of Béla Kéler's work, please send it to us. This will help expand our freely accessible of sheet music database. Thank you.