en-Pocta Bélovi Kélerovi vo Wiesbadene

16/02/2020

Bardejovský rodák, hudobný skladateľ Béla Kéler prežil svoje najslávnejšie umelecké obdobie v 60. a 70. rokoch 19. storočia vo Wiesbadene, najprv na pozícii hudobného riaditeľa na dvore grófa z Nassau, neskôr viedol tamojší kúpeľný orchester. Práve wiesbadenské Hessenské štátne divadlo odštartovalo významný rok 2020, v ktorom si pripomíname 200 rokov od narodenia bardejovského rodáka.

Ako prvá zaznela Kélerova Spomienku na Bardejov, op.31 pod taktovkou šéfdirigenta Hessenského orchestra Patricka Langeho už na novoročnom symfonickom koncerte v prvých hodinách roku 2020.

Ďalšie Kélerove skladby zazneli vo Wiesbadene na troch novoročných, beznádejne vypredaných, komorných koncertoch členov orchestra Hessenského divadla v dňoch 19., 25. a 26. januára tohto roku. Vedľa diel Lehára, Straussa, Fučíka a Lannera zaznelo päť diel Bélu Kélera - Wiesbadenský hasičský pochod, op. 66, čardáš Kytička, op. 40, polka Rheinlust, op. 85, Veľký pekelný galop, op. 60 a valčík Od Rýna k Dunaju, op. 138, podľa ktorého bol nazvaný celý koncert.

Komorný orchester tvoril sláčikový kvintet (dvoje husle, viola, violončelo, kontrabas), dychová harmónia (flauta, klarinet, lesný roh, trúbka, trombón) a klavír. Interpretačne vynikali predovšetkým výkony flautistu Thomasa Richtera a klarinetistky Dörte Sehrer, ktorých farba tónu a premyslené melodické oblúky dodávali Kélerovým kompozíciám prináležiaci esprit. Tlačený program ku koncertu obsahoval informácie o Kélerovom rodnom Bardejove s odkazom na jeho 200-ročné jubileum.

Reportáž z novoročného komorného koncertu bude súčasťou podujatia Spoznaj svojho rodáka, ktorá sa uskutoční v pondelok 17. februára 2020 o 17:00 v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove. Hosťami moderátorky Kataríny Hricovej budú generálny riaditeľ Spoločnosti Bélu Kélera Peter Bubák, výkonná riaditeľka tej istej spoločnosti Irena Medňanská a najväčší propagátori Kélerovy hudby Pavel Burdych a Zuzana Berešová z Československého komorného dua. Akcia sa koná v spolupráci Kultúrno-turistického centra Bardejov a Spoločnosti Bélu Kélera. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Spoznaj svojho rodáka.

Zdroj: iBardejov.sk