en-Zomrela výkonná riaditeľka SBK prof. Irena Medňanská

15/01/2021

Dnes nás po krátkej ťažkej chorobe opustila zakladajúca členka a výkonná riaditeľka našej spoločnosti prof. Irena Medňanská, ktorá sa významne zaslúžila o renesanciu osobnosti Bélu Kélera. Česť jej pamiatke.