Kontaktujte nás

Pavel Burdych
info@belakeler.eu
+420 606 646 451

sídlo: Komenského 22, 085 01, Bardejov, SK
korešpondenčná adresa: Hněvkovského 179/33, 617 00, Brno, CZ

IČO: 42384028
DIČ: 2120228583

bankové spojenie: Fio banka
č. účtu: SK33 8330 0000 0025 0070 3828
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX 

MgA. Pavel Burdych, Ph.D.

generálny riaditeľ

pavel.burdych@belakeler.eu

Mgr. Katarína Hricová

výkonná riaditeľka

katarina.hricova@belakeler.eu

MgA. Zuzana Berešová, Ph.D.

umelecká riaditeľka

zuzana.beresova@belakeler.eu

2 %

Spoločnosť Bélu Kélera je prijímateľom 2 % z dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
  2. Vyplňte osobné údaje a vyberte prijímateľa - Spoločnosť Bélu Kélera, IČO: 42384028
  3. Napíšte do vyhlásenia sumu, ktorú chcete poukázať.