Čardáše

1 Tri uhorské


2a Vilmin čardáš


2b Priateľské volanie


3a Ozyv domoviny


3b Smútok po domovine


3c Moja nádej


4 Spomienka na Eisenstadt


7 Uhorský pôvod


8 Rozlúčka s domovinou


20 Mošonský čardáš


26 Spomienka na Debrecín (1857)


31 Spomienka na Bardejov (1858)


39 Rozlúčka s Dolnou zemou (1858)


40 Kvetinkový čardáš (1858)


46 Verbovecký čardáš


49 Čardáš kométa (1861)


50 Lúče spomienok (1861)


52 Karpatské ozveny


54 Tokajské kvapky


56 Pozdrav vlasti


123 Spomienka na Sibiu


134 Tri uhorské idyly


Neopusované

Pijacký čardáš