Socha Bélu Kélera

Historická radnica, Bardejov

Sochu Bélu Kélera zhotovil počas Drevosochárskeho sympózia v Zborove v roku 2016 sochár a rezbár Jozef Michňa z obce Jakubany. Iniciátorom projektu bola Spoločnosť Bélu Kélera, objednávateľom Mesto Bardejov. Socha bola v roku 2017 dočasne inštalovaná pred Kélerovým rodným domom, neskôr sa presunula do budovy Šarišského múzea, kde ju môžete vidieť vedľa vitríny s exponátmi Kélerovej pozostalosti.

V súčasnosti stále nie je pre sochu určené dôstojné miesto v rámci Kélerovho rodného mesta. Spoločnosť Bélu Kélera navrhuje umiestnenie sochy v novovytvorenom Parku Bélu Kélera v Bardejovských Kúpeľoch.