Piesne

9 Len slovko z Tvojich úst


10 Uspávanka


23 Tulácka pieseň


38 Vlas sirôtky


61 Ako radostne bije moje srdce (1864)


103 Ó najdrahšia, keď som pri Tebe


Neopusované (A-Z)

Basová ária v talianskom štýle


Bez Teba! (1851)


Dobrú noc


Hľadím rád do Tvojich krásnych očí (1851)


Ilúzia (1849)


Kölcseyov chválospev


Láska na každom kroku


Mesačná pieseň


Pieseň o grófovi O´Donnellovi


Rauenthálska horská pieseň


Večerná modlitba


Zostanem Tvoj(a) (1845)