Diela & Noty

Opus 51-100

51 Piesňová štvorylka (1861)

Orig. názov: Dallam Négyes (Lieder-Quadrille nach ungarischen Volksliedern)

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


52 Karpatské ozveny

Orig. názov: Karpati-viszhangok

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


53 Strelecká polka (1862)

Orig. názov: Schützen-Ball-Polka; Lövészbál-polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


54 Tokajské kvapky

Orig. názov: Tokaji cseppek; Tokayer Tropfen

4. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


55 Príležitosť (1862)

Orig. názov: L'Occasion

Typ skladby: mazurka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


56 Pozdrav vlasti

Orig. názov: Üdvözlet hazámhoz (Gruss an mein Vaterland)

7. tanec z 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


57 Walramov pochod (1863)

Orig. názov: Walram-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


58 Dvorná polka (1863)

Orig. názov: Hof-Ball-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


59 Zďaleka

Orig. názov: Aus der Ferne

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


60 Veľký pekelný galop

Orig. názov: Grand galop infernale

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


61 Ako radostne bije moje srdce (1864)

Orig. názov: Ach wie freudig pocht mein Herz (Come palpita il mio cor)

Typ skladby: pieseň

Nástrojové obsadenia: soprán a orchester (rukopis); kornet /krídlovka/ a orchestr (rukopis); soprán a klavír; kornet /krídlovka/ a klavír


62 Život vojaka (1857)

Orig. názov: Soldatenleben

Typ skladby: hudobný obraz

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


63 Wiesbadenská kráska

Orig. názov: La belle de Wiesbaden

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


64 Tábor potešenia

Orig. názov: Lustlager Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


65 Žriedla

Orig. názov: Die Sprudler

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


66 Pochod wiesbadenských hasičov

Orig. názov: Wiesbadener Feuerwehr Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


67 Pochod k výročiu vojvodu Adolfa

Orig. názov: Herzog Adolph Jubiläums-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


68 Spomienka na Wiesbaden (1864)

Orig. názov: Souvenir de Wiesbaden

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


69 Pochod grófa Gneisenau

Orig. názov: Gneisenau Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


70 Spevácky pozdrav (1865)

Orig. názov: Sängergruss

Typ skadby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


71 Medzi Parížom a Wiesbadenom (1865)

Orig. názov: Entre Paris et Wiesbaden

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


72 Ružové sny (1865)

Orig. názov: Rosige Träume

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


73 Veseloherná predohra (1851)

Orig. názov: Lustspiel-Ouverture

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; osemručný klavír (2 klavíri) - (arr. Th. Herbert) ; štvorručný klavír; husle, čelo a štvorručný klavír (arr. F.G. Jansen); husle a klavír; flauta a klavír (arr. R. Schaab); klavír


74 Komická predohra (1851)

Orig. názov: Ouverture comique

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


75 Romantická predohra (1848)

Orig. názov: Ouverture romantique

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír (rukopis); klavír


76 Rákociho predohra

Orig. názov: Rákóczy-Ouverture

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


77 Berlínske deti

Orig. názov: Berliner Kinder

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); štvorručný klavír; husle a klavír; flauta a klavír; klavír


78 Pochod k otvoreniu sezóny (1864)

Orig. názov: Saison-Eröffnungs-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


79 Karnevalová polka

Orig. názov: Mainzer Karnevals-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


80 Holubica mieru

Orig. názov: Die Friedenstaube

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


81 Návrat bojovníka

Orig. názov: Des Kriegers Heimkehr

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


82 Nech žije tanec

Orig. názov: Tanzlust

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


83 Na krásnom Rýne spomínam na Teba

Orig. názov: Am schönen Rhein gedenk ich dein

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester;  dychový orchester; husle a klavír; flauta a klavír; štvorručný klavír; klavír


84 Kimo Kaimo

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


85 Túžba po Rýne

Orig. názov: Rheinlust

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


86 Merkúrov galop (1869)

Orig. názov: Mercur Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


87 Pochod alpského poľovníka (1870)

Orig. názov: Der Alpenjäger-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír; citara


88 Nemecká duša

Orig. názov: Deutsches Gemüthsleben

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavír


89 Husársky galop

Orig. názov: Husaren-Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; klavír


90 Nemecký cisársky pochod

Orig. názov: Deutscher Kaiser-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


91 Rakúsko-uhorský valčík

Orig. názov: Österreich-Ungarn Walzer

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle a klavír; klavír


92 Dar z lásky

Orig. názov: Eine Liebesgabe

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


93 Na krídlach lásky

Orig. názov: Auf Flügeln der Liebe

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); štvorručný klavír; klavír


94 Vysnívané šťastie

Orig. názov: Traumglück

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


95 Vysvätenie chrámu

Orig. názov: Tempelweihe

Typ skladby: predohra

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


96 Alpské radovánky

Orig. názov: Aelpler's Lust

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; husle a orchester (rukopis); husle a klavír; klavír


97 Przemyślska mazúrka

Orig. názov: Mazur przemyślski

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


98 Benátska serenáda

Orig. názov: Serenata Veneziana

Typ skladby: kavatina

Nástrojové obsadenia: kornet a orchester; kornet a klavír; klavír


99 Šťastena

Orig. názov: Die Glückgöttin

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


100 Posledné hodiny šťastia (1872)

Orig. názov: Die letzten Glückstunden

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; husle /flauta/ a klavír; klavírPokiaľ vlastníte akýkoľvek notový materiál diela Bélu Kélera, pošlite nám ho, prosím. Pomôžete tým rozšíriť našu voľne prístupnú notovú databázu. Ďakujeme.