Diela & Noty

Opus 1-50

1 Tri uhorské

Orig. názov: Trois Hongroises; Three Hungarian

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


2a Vilmin čardáš

Orig. názov: Vilma Csardas 

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


2b Priateľské volanie

Orig. názov: Baráti fölhivás (Freundlicher Zuruf)

Typ skladby: čardáš 

Nástrojové obsadenie: klavír


3a Ozyv domoviny

Orig. názov: Honi Visszhang (Heimisches Echo)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


3b Smútok po domovine

Orig. názov: Honvágy (Heimath-Sehnen)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


3c Moja nádej

Orig. názov: Reményem (Mein Hoffen)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


4 Spomienka na Eisenstadt

Orig. názov: Kismartoni Emlék (Erinnerung an Eisenstadt)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


5 Košútov pochod

Orig. názov: Kossuth Indulója (Ungarischer National-Marsch)

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


6 Rozlúčkový pochod (1848)

Orig. názov: Búcsú Induló (Ungarischer Abschieds-Marsch)

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


7 Uhorský pôvod

Orig. názov: Hongroise (Eredeti Magyár)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


8 Rozlúčka s domovinou

Orig. názov: Abschied von der Heimath (Búcsú a hazától)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


9 Len slovko z Tvojich úst

Orig. názov:  Ein Ton aus deiner Kehle

Typ skladby: pieseň

Text: Rudolf Hirsch (1816-1872)

Nástrojové obsadenia: lesný roh a orchester (rukopis); spev a klavír


10 Uspávanka

Orig. názov: Schlummerlied

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody 

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


11 Jubilejný pochod

Orig. názov: Preussens Aar Jubel-Marsch (Jubel-Marsch)

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


12 Búrlivý galop (1854)

Orig. názov: Hurrah! Grosser Sturm Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


13 Pochod princa Friedricha (1863)

Orig. názov: Prinz-Friedrich-Carl-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


14 Litfassova reklamná polka (1855)

Orig. názov: Litfass Annoncir-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


15 Berlínčanka (1855)

Orig. názov: La Berlinoise

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


16 Lastovička (1856)

Orig. názov: L'Hirondelle

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


17 Hviezdy nádeje (1851)

Orig. názov: Hoffnungs-Sterne

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


18 Ruža (1856)

Orig. názov: La Rose

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


19 Posol (1855)

Orig. názov: Courier Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


20 Mošonský čardáš

Orig. názov: Mosonyi-Csárdás; Wieselburger Csárdás

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


21 Gizelin pochod

Orig. názov: Gizella Induló; Gisella-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchester (rukopis); klavír


22 Mazzuchelliho pochod (1861)

Orig. názov: Mazzuchelli Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchestr (rukopis); štvorručný klavír (rukopis); klavír


23 Tulácka pieseň

Orig. názov: Wanderlied

Typ skladby: pieseň

Text: Uffo Daniel Horn (1817-1860)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír, klavír


24 Polka k rozveseleniu

Orig. názov: Afmunterungs-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


25 Maškarný galop

Orig. názov: Masken-Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír26 Spomienka na Debrecín (1857)

Orig. názov: Debreczeni Emlék (Erinnerung an Debreczin)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


27 Palmy mieru (1856)

Orig. názov: Friedens Palmen

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


28 Konferenčná štvorylka

Orig. názov: Conferenz Quadrille

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


29 Dámska polka (1857)

Orig. názov: Ladies-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


30 Sofiina polka (1855)

Orig. názov: Sophien-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


31 Spomienka na Bardejov (1858)

Orig. názov: Bártfai Emlék (Erinnerung an Bartfeld)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír

Čardáš Spomienka na Bardejov, op.31 obsahuje najhranejší tematický celok Kélerovej tvorby. Ide o 32 taktov, ktoré v pôvodnom Kélerovom zápise použil Johannes Brahms vo svojom Uhorskom tanci č. 5


32 Budapeštianska polka (1858)

Orig. názov: Pest-Ofner-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


33 Brigadírov pochod (1858)

Orig. názov: Brigadier-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


34 Nová minca

Orig. názov: Neukreuzer-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


35 Viedenský kruhový tanec (1856)

Orig. názov: Neu Wiener Körtanz; Új Bécsi körmagyar

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


36 Pôvabná dáma (1858)

Orig. názov: La Gracieuse

Typ skladby: mazúrka

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


37 Pochod sv. Quentina (1859)

Orig. názov: St. Quentin-Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


38 Vlas sirôtky

Orig. názov: Árva lány haj a suvegem bokrétája

Typ skladby: pieseň

Text: Sándor Petöfi (1823-1849)

Nástrojové obsadenia: spev a klavír; mužský zbor (rukopis)


39 Rozlúčka s Dolnou zemou (1858)

Orig. názov: Alföldi Bucsúhangok (Abschied von Niedern-Ungarn)

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: husle a orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


40 Kvetinkový čardáš (1858)

Orig. názov: Sträusschen Csárdás

5. tanec zo série 8 Uhorských tancov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


41 Dovidenia (1855)

Orig. názov: Auf Wiedersehen

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


42 Valčík dobrovoľníkov (1855)

Orig. názov: Die Freiwilligen

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


43 Cesty námorníkov (1854)

Orig. názov: Seemanns-Fahrten (Hamburger Debut-Walzer)

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia : orchester (rukopis); klavír


44 Štvorylková zostava (1861)

Orig. názov: Assemblee-Franczia-Négyes

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


45 Schillerov pochod (1859)

Orig. názov: Schiller Marsch

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


46 Verbovecký čardáš

Orig. názov: Werböczy-Csárdás

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


47 Mladosť (1858)

Orig. názov: Die Minorenne (La Minorenne)

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


48 Deákov pochod (1861)

Orig. názov: Deák Induló; Deák-Marsch im ungarischen Styl

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


49 Čardáš kométa (1861)

Orig. názov: Üstökös-Csárdás; Komet Csárdás

2. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


50 Lúče spomienok (1861)

Orig. názov: Strahlen der Erinnerung

6. Uherský tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavírPokiaľ vlastníte akýkoľvek notový materiál diela Bélu Kélera, pošlite nám ho, prosím. Pomôžete tým rozšíriť našu voľne prístupnú notovú databázu. Ďakujeme.


Neopusované

Aranžmány