Diela & Noty

Opus 1-50

1 Tri uhorské

Alt. názvy: Trois Hongroises; Three Hungarian

Nástrojové obsadenie: klavír


2a Vilmin čardáš

Alt. názov: Vilma Csardas; 

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


2b Priateľské volanie

Alt. názvy: Baráti fölhivás; Freundlicher Zuruf; Friendly Call

Nástrojové obsadenie: klavír


3a Ozyv domoviny

Alt. názvy: Honi Visszhang; Heimisches Echo; Echo of the Homeland

Nástrojové obsadenie: klavír


3b Smútok po domovine

Alt. názvy: Honvágy; Heimath-Sehnen; Homesickness

Nástrojové obsadenie: klavír


3c Moja nádej

Alt. názvy: Reményem; Mein Hoffen; My Hope

Nástrojové obsadenie: klavír


4 Spomienka na Eisenstadt

Alt. názvy: Kismartoni Emlék; Erinnerung an Eisenstadt;

Nástrojové obsadenie: klavír


5 Košútov pochod

Alt. názvy: Kossuth Indulója; Ungarischer National-Marsch; Kossuth March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


6 Rozlúčkový pochod (1848)

Alt. názvy: Búcsú Induló; Ungarischer Abschieds-Marsch; Farewell March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


7 Uhorský pôvod

Alt. názvy: Hongroise; Original-Ungarischer; Eredeti Magyár; Hungarian Origin

Nástrojové obsadenie: klavír


8 Rozlúčka s domovinou

Alt. názvy: Abschied von der Heimath; Búcsú a hazától; Adieu à ma Patrie; Farewell to the Homeland

Nástrojové obsadenie: klavír


9 Len slovko z Tvojich úst

Alt. názvy: Ein Ton aus deiner Kehle; A Sound from your Voice

Typ skladby: pieseň

Text: Rudolf Hirsch (1816-1872)

Nástrojové obsadenia: lesný roh a orchester (rukopis); spev a klavír


10 Uspávanka

Alt. názvy: Schlummerlied; Lullaby

Typ skladby: pieseň

Text: Theodor Bakody 

Nástrojové obsadenie: spev a klavír


11 Jubilejný pochod

Alt. názvy: Preussens Aar Jubel-Marsch; Jubel-Marsch; Jubilee march

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


12 Veľký galop (1854)

Alt. názvy: Hurrah Sturm-Galopp; Sturm-Galopp; Hurrah! Grosser Sturm Galopp; Big Storm Gallop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


13 Pochod princa Friedricha (1863)

Alt. názvy: Prinz Friedrich Marsch; Prinz-Friedrich-Carl-Marsch; Prince Friedrich March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


14 Litfassova reklamná polka (1855)

Alt. názvy: Litfass Annoncir-Polka; Advertising Polka of Litfass

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


15 Berlínčanka (1855)

Alt. názvy: La Berlinoise; The Berliner

Typ skladby: polka - mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


16 Lastovička (1856)

Alt. názvy: L'Hirondelle; The Swallow

Typ skladby: polka-mazúrka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


17 Hviezdy nádeje (1851)

Alt. názvy:  Hoffnungs-Sterne; Leopoldinen-Tänze; Stars of hope Hoffnungstrahlen; Hope Stars

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


18 Ruža (1856)

Alt. názvy: La Rose; The Rose

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


19 Posol (1855)

Alt. názov: Courier Galopp

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


20 Mošoniho čardáš

Alt. názvy: Mosonyi-Csárdás; Wieselburger-Csárdás

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenie: klavír


21 Gizelin pochod, op.21

Alt. názvy: Gizella Induló; Gisella-Marsch; Gisella; Marche Hongroise

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchester (rukopis); klavír


22 Mazzuchelliho pochod (1861)

Alt. názvy: Mazzuchelli Marsch, Mazzuchelli March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); dychový orchestr (rukopis); štvorručný klavír (rukopis); klavír


23 Tulácka pieseň

Alt. názvy: Wanderlied; The Rambler Song

Typ skladby: pieseň

Text: Uffo Daniel Horn (1817-1860)

Nástrojové obsadenie: spev a klavír, klavír


24 Polka k rozveseleniu

Alt. názvy: Afmunterungs-Polka; Cheer up Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


25 Maškarný galop

Alt. názvy: Masken-Galopp; Masquerade gallop

Typ skladby: galop

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír26 Spomienka na Debrecín (1857)

Alt. názvy: Debreczeni Emlék; Erinnerung an Debreczin; Debrecziner Huldigungs Marsch; Debreceni hódolat induló; Memory of Debrecen

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


27 Palmy mieru (1856)

Alt. názvy: Friedens Palmen; Peace Palm

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


28 Konferenčná štvorylka

Alt. názvy: Conferenz Quadrille; Assemblée Quadrille, Assemblée négyes; Conference Quadrille

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester; klavír


29 Dámska polka (1857)

Sólový klavír (v rekonštrukcii)

Alt. názvy: Ladies-Polka; Damen Polka; Orpheus Galopp

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


30 Sofiina polka (1855)

Alt. názvy: Sophie-Polka; Sophien-Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester (rukopis); klavír


31 Spomienka na Bardejov (1858)

Alt. názvy: Bártfai Emlék; Erinnerung an Bartfeld; Memory of Bardejov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír

Čardáš Spomienka na Bardejov, op.31 obsahuje najhranejší tematický celok Kélerovej tvorby. Ide o 32 taktov, ktoré v pôvodnom Kélerovom zápise použil Johannes Brahms vo svojom Uhorskom tanci č. 5


32 Budapeštianska polka (1858)

Alt. názvy: Pest-Ofner-Polka; Budapest Polka

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


33 Brigadírov pochod (1858)

Alt. názvy:  Brigadier-Marsch; Brigade March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


34 Nová minca

Alt. názvy: Neukreuzer-Polka; The New Coin

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


35 Viedenský kruhový tanec (1856)

Alt. názvy: Neu Wiener Körtanz; Neu-Wiener-Kör; Új Bécsi körmagyar; New Viennese Circle

TS: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


36 Pôvabná dáma (1858)

Alt. názvy: La Gracieuse; The Gracious

Typ skladby: polka-mazúrka

Nástrojové obsadenia: dychový orchester (rukopis); klavír


37 Pochod sv. Quentina (1859)

Alt. názvy: St. Quentin-Marsch; Quentin March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester; dychový orchester; štvorručný klavír; klavír


38 Vlas sirôtky

Alt. názvy: Árva lány haj a suvegem bokrétája; Árvalányhaj; Orphan Hair

Typ skladby: pieseň

Text: Sándor Petöfi (1823-1849)

Nástrojové obsadenia: spev a klavír; mužský zbor


39 Rozlúčka s Dolnou zemou (1858)

Alt. názvy: Alföldi Bucsúhangok; Abschied von Niedern-Ungarn; Magyar Abrand; Niederländische Abschiedsklänge; Farewell to the Lower Land

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: husle a orchester (rukopis); husle a klavír (rukopis); klavír


40 Kvetinkový čardáš (1858)

Alt. názvy: Sträusschen Csárdás; Nosegay-Csárdás

5. tanec zo série 8 Uhorských tancov

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


41 Dovidenia (1855)

Alt. názvy: Auf Wiedersehen; Goodbye

Typ skladby: polka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


42 Valčík viedenských dobrovoľníkov (1855)

Alt. názvy: Die Wiener Freiwilligen; Die Freiwilligen; The Viennese Volunteers

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenie: klavír


43 Cesty námorníkov (1854)

Alt. názvy: Seemanns-Fahrten; Hamburger Debut-Walzer, Seemanns-Fahrten; Sailors' journeys

Typ skladby: valčík

Nástrojové obsadenia : orchester (rukopis); klavír


44 Štvorylková zostava (1861)

Alt. názvy: Assemblee-Franczia-Négyes; Assemblee-Négyes; Quadrille Assembly

Typ skladby: štvorylka

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


45 Schillerov pochod (1859)

Alternatívne názvy: Schiller Marsch; Schiller March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


46 Verbovecký čardáš

Alt. názvy: Werböczy-Csárdás; Verböczy csárdás

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír


47 Mladosť (1858)

Alt. názvy: Die Minorenne; La Minorenne; Schottisch-Polka; The Juvenility

Typ skladby: polka-francaise

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


48 Deákov pochod (1861)

Alt. názvy: Deák Induló; Deák-Marsch im ungarischen Styl; Marsch Hongroisse; Deák March

Typ skladby: pochod

Nástrojové obsadenia: orchester (rukopis); klavír


49 Čardáš kométa (1861)

Alt. názvy: Üstökös-Csárdás; Komet Csárdás; Comet Csárdás

2. tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia: orchester; štvorručný klavír; klavír50 Lúče spomienok (1861)

Alternatívne názvy: Strahlen der Erinnerung; Rays of Remembrances

6. Uherský tanec zo série 8 Uhorských tancov Bélu Kélera

Typ skladby: čardáš

Nástrojové obsadenia : orchester; štvorručný klavír; klavír


Zdroj informácií:

BURDYCH, Pavel. Rozšířená biografie a sumarizace díla Bély Kélera (1820-1882) s akcentem na autograf hudebního obrazu Karpaty. Dizertačná práca. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta., 21.4.2021


Pokiaľ vlastníte akýkoľvek notový materiál diela Bélu Kélera, pošlite nám ho, prosím. Pomôžete tým rozšíriť našu voľne prístupnú notovú databázu. Ďakujeme.