Hrob Bélu Kélera

Severný cintorín, Wiesbaden, Nemecko

Béla Kéler bol pochovaný v piatok 23. novembra 1882 na Severnom cintoríne (orig. Nordfriedhof) vo Wiesbadene, ktorý bol otvorený v roku 1877 a je miestom posledného odpočinku pre viac ako 87 000 ľudí, ktorí preukázali vynikajúce služby mestu Wiesbaden, vojvodstvu Nassau alebo spolkovej zemi Hesensko. V súčasnosti je pamiatkovo chránený a pochováva sa tam len v ojedinelých prípadoch.

Na konci 20. storočia bol hrob Bélu Kélera, ktorý sa nachádza v sekcii A8, už takmer neidentifikovateľný. Všetka rytina na kameni bola zvetraná a celý obelisk bol obrastený machom. V tomto stave hrob objavila pani Margit Schröder v roku 1994. Potvrdenie o tom, že ide o Kélerov hrob urobil až kamenár, podľa historické knihy náhrobkov, na základe čoho, mohlo byť všetko obnovené do pôvodnej podoby.

Zdroj: MEDŇANSKÁ, Irena. Po stopách Bélu Kélera vo Wiesbadene v roku 2006 In: Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-555-0997-6.