Prírodná galéria

Toplianska, Bardejov

Mesto Bardejov v roku 2021-2022 realizovalo, popri cyklochodníku v oddychovej zóne na nábreží rieky Topľa, projekt 27 obrazov s názvom Prírodná galéria - Bardejov v priestore a čase. Ich autorom je bardejovský umelec Jozef Boža (*1963), ktorý kombináciou techník akrylových farieb a uhlíka zachytil najvýznamnejšie udalosti a osobnosti histórie Bardejova. 

Osemnásty obraz je venovaný Bélovi Kélerovi. Boža na ňom spája Kélerov portrét inšpirovaný obrazom rumunského maliara Petra Mateesca z roku 1851, ktorý je v zbierkach Šarišského múzea, s pohľadom na dominanty Radničného námestia vrátane Kélerovho rodného domu. Obraz dotvára notová skica Kélerovej Veselohernej predohry, op.73.