Rodičovský hrob

Evanjelický cintorín, Kellerova, Bardejov

Rod Kélerovcov sa takmer tri storočia aktívne podieľal na formovaní spoločenského života mesta a v mnohých oblastiach prispel k jeho rozvoju, preto je neodmysliteľne spätý s bohatou históriu Bardejova.

Kélerova matka Anna Žofia Both (Booth) sa narodila 14. júla 1793 v Spišskom Podhradí. Jej otcom bol Andrej Both (1764-1799), matkou Marianna Toperczer (1769-1842, zomrela ako Mecznerová, po svojom druhom manželovi). Anna sa za otca Bélu Kélera Štefana vydala v Bardejove 1. septembra 1809. Štefan Kéler (*7. novembra 1781), syn Štefana Kélera st. (1742-1814) a Alžbety Laszgallnerovej (1744-1828), zastával v rokoch 1810-1827 funkciu zástupcu notára, v rokoch 1829-1849 bol členom mestskej rady - senátorom. 1. februára 1849 bol menovaný hlavným sudcom. Zároveň zastával funkcie v evanjelickej cirkvi a venoval sa školským a náboženským záležitostiam. Zomrel na choleru.

Anna bola matkou 15 detí, z ktorých 14 sa dožilo dospelosti. Emerich (1810-1837, právnik), Frederika (1812-1877), Štefan (1813-1888, lekár), Peter (1815-1849, v armáde), Ján (1816 - zomrel 4 hodiny po narodení), Emília (1818-1901), Béla (rodným menom Albert) (1820-1882, hudobný umelec), Amália (1821-1890), Antónia (1823-1900), Ferdinand (1824-1870, právnik), Apolónia (1826-1910), Viktor (1827-1903, štátny úradník), Matilda (1829-1894), Augusta (1831-1903), Jozefína (1832-1907).

Životné osudy Štefana Kélera sa naplnili 15. júla 1849, keď skonal vo veku 68 rokov. Jeho manželka Anna zomrela 9. mája 1848 ako 55 ročná. Obidvaja sú pochovaní na Evanjelickom cintoríne v Bardejove, ktorý spravuje Cirkevný zbor ECAV na Slovensku.

Na ich náhrobku je po nemecky napísané: "V blahej radosti zo svojho najčistejšieho úsilia dve ušľachtilé bytosti dlho spojené životom nasledovali jeden druhého aj v smrti. Ďalej žije ich povesť, ich dielo a ich požehnaný duch."

Béla Kéler z Wiesbadenu často udeľoval svojej setre Emílii Vandrákovej inštrukcie ohľadom úprav rodinných hrobov v Bardejove.

"Nezabudni na moje inštrukcie ohľadom výzdoby hrobu našich rodičov 15. júla. Hrob by sa mal deň predtým vyčistiť, rovnako ako hrob našej dobrotivej babičky Marianny Mecznerovej rodenej Toperczerovej a babičky Alžbety rodenej Laszgallnerovej." (Kéler, 6. júla 1874)

"Musím Ti naliehavo povedať, že v pondelok 7. novembra si pripomenieme 100. narodeniny nášho nebohého otca. Už teraz chcem iniciovať zbierku peňazí od všetkých našich žijúcich súrodencov na nákup venca z umelých kvetov, ktorý bude v tento deň umiestnený na jeho náhrobok." (Kéler, 20. mája 1881)