Rodičovský hrob

Evanjelický cintorín, Kellerova, Bardejov

Rod Kélerovcov sa takmer tri storočia aktívne podieľal na formovaní spoločenského života mesta a v mnohých oblastiach prispel k jeho rozvoju, preto je neodmysliteľne spätý s bohatou históriu Bardejova. 

Životné osudy Štefana II. Kélera sa naplnili 16. júla 1849, keď opustil tento svet vo veku 68 rokov. Jeho manželka Anna Boothová zomrela 9. mája 1848 ako 55 ročná. Obidvaja sú pochovaní na Evanjelickom cintoríne v Bardejove, ktorý spravuje Cirkevný zbor ECAV na Slovensku.

Béla Kéler z Wiesbadenu často udeľuje svojej setre Emílii Vandrákovej inštrukcie ohľadom úpravy rodičovského hrobu v Bardejove.

"Nezabudni na moje inštrukcie ohľadom výzdoby hrobu našich rodičov 15. júla. Hrob by sa mal deň predtým vyčistiť, rovnako ako hrob našej dobrotivej babičky Mecznerovej a babičky Alžbety rodenej Laszgallnerovej." (Kéler, 6. júla 1874)

"Musím Ti naliehavo povedať, že v pondelok 7. novembra si pripomenieme 100. narodeniny nášho nebohého otca. Už teraz chcem iniciovať zbierku peňazí od všetkých našich žijúcich súrodencov na nákup venca z umelých kvetov, ktorý bude v tento deň umiestnený na jeho náhrobok." (Kéler, 20. mája 1881)

V blahej radosti zo svojho najčistejšieho úsilia. Dve ušľachtilé bytosti dlho spojené životom nasledovali jeden druhého aj v smrti. Ďalej žije ich povesť, ich dielo a ich požehnaný duch.