Park Bélu Kélera

Bardejovské Kúpele, Slovensko

Ešte v roku 2021 dominovala pred Strediskom obchodu a služieb v Bardejovských Kúpeľoch nefungujúca fontána, ktorá už roky nebola naplnená vystrekujúcim prúdom vody.

Bardejovské Kúpele a.s. priestor v rokoch 2022-2023 revitalizovala a vytvorila park, ktorý bol na návrh Spoločnosti Bélu Kélera venovaný najslávnejšiemu bardejovskému rodákovi a najvýznamnejšiemu obyvateľovi Bardejovských Kúpeľov - hudobnému skladateľovi, dirigentovi a huslistovi Bélovi Kélerovi.

Hudobnú lavičku a pamätnú tabuľu zhotovil umelecký kováč František Sarvaš pod záštitou spoločnosti Bardejovské Kúpele, a.s. Text na pamätnú tabulu a 10 skladieb pre Kélerovu hudobnú lavičku pripravila Spoločnosť Bélu Kélera. Park bol oficiálne otvorený 27. júna 2023.

Béla Kéler v Bardejovských Kúpeľoch v roku 1850 zdedil rodičovský dom, kam sa vracal zo svojich koncertných ciest. Keďže väčšinu roku pôsobil v západnej Európe, dom prenajímal kúpeľným hosťom. V záhrade Kélerovho domu vyvieral minerálny prameň Anna, z ktorého sa voda plnila do fliaš a predávala do sveta.

Skladby v hudobnej lavičke

  1. Valčík bardejovskej kúpeľnej sezóny | Bartfelder Bade-Saison Walzer - Adam Brutovský, klavír
  2. Mesačná pieseň | Mondlied - Marianna Pillárová a Marie Horáčková, spev/klavír
  3. Tokajské kvapky | Tokayer Tropfen, op.54 - Lucia Laškody a Adam Brutovský, klavír
  4. Nemecká duša | Deutsches Gemüthsleben, op.88 - Pavel Burdych a Zuzana Berešová, husle/klavír
  5. Mazzuchelliho pochod | Mazzuchelli Marsch, op.22 - Lucia Laškody, klavír
  6. Veľký pekelný galop | Grand galop infernale, op.60 - Štátna filharmónia Košice, dirigent: Marián Vach
  7. Od Rýna k Dunaju | Vom Rhein zur Donau, op.138 - Pavel Burdych a Zuzana Berešová, husle/klavír
  8. Večerná modlitba | Abendgebeth - Jakub Tolaš a Marie Horáčková, spev/klavír
  9. Spomienka na Bardejov | Erinnerung an Bartfeld, op.31 - Pavel Burdych a Zuzana Berešová, husle/klavír
  10. Na krásnom Rýne spomínam na Teba | Am schönen Rhein gedenk ich dein, op.83 - Štátna filharmónia Košice, dirigent: Marián Vach