Šarišské múzeum - najzaujímavejšie exponáty

Radničné námestie, Bardejov


Osobné dokumenty


Umelecké osvedčenia

Osvedčenie

Osvedčujem, že pán Béla Kéler u mňa študoval harmóniu a kontrapunkt a ujal sa týchto predmetov so zvláštnou horlivosťou, takže si ich do značnej miery osvojil.

29. mája 1853

Simon Sechter


Osvedčenie

Týmto listom potvrdzujem, že pán Béla Kéler bol osem rokov angažovaný v orchestri Divadla nad Viedenkou a prejavil sa nielen ako charakterný človek, ale podľa môjho úsudku aj ako umelec s veľkým talentom a veľmi nádejný skladateľ. Z množstva kompozícií menovaného pána, akými sú: predohry, piesne, pochody, valčíky, polky, štvorylky, štajerské tance, mazúrky atď., boli niektoré v našom orchestri s pozoruhodným úspechom uvedené. S niektorými skladbami som sa osobne zoznámil a vážim si ich. Je pre mňa obzvlášť potešujúce, že o tom môžem pánovi Bélovi Kélerovi vystaviť čestné osvedčenie.

Vo Viedni, 29. marca 1853

Franz von Suppé, dirigent orchestra Divadla nad Viedenkou


Kélerove husle


Medaila Litteris et Artibus

Medaila Litteris et Artibus, ktorú Kélerovi udelil švédsky kráľ Oskar II. v roku 1874. Ide o najvyššie švédske ocenenie v oblasti hudby, dramatického umenia a literatúry. Na lícnej strane medaily je portrét aktuálne vládnuceho švédskeho kráľa, zatiaľ čo rubová strana obsahuje latinský nápis Litteris et Artibus, v preklade "literatúre a umeniu". Medaila je vyrobená zo striebra a navrchu pozlátená a dodnes je pravidelne udeľovaná. Jej držiteľmi sa len zriedkavo stávajú umelci, ktorí nemajú švédske občianstvo.

"Jeho Veličenstvo švédsky kráľ sa rozhodol milostivo mi udeliť zlatú medailu Litteris et Artibus, zavesenú na modrej stuhe, s jeho portrétom a korunou. Je to pravdepodobne najvyššie ocenenie, ktoré mi až doteraz v mojej dlhej a pestrej umeleckej kariére bolo udelené. Ak by žili nebohí rodičia, mali by zo mňa veľkú radosť. Nejakú medailu môže získať každý, ale taká medaila sa príliš často neudeľuje. Tým väčšia je to pre mňa česť." (Kéler, 1874)


Koncertné plagáty


Notové rukopisy

Ohlasy zo svetovej tlače na valčík Na krásnom Rýne spomínam na Teba:

"Kapelník Béla Kéler zložil náprotivok k atraktívnemu Straussovmu valčíku Na krásnom modrom Dunaji - Na krásnom Rýne spomínam na Teba. Nová kompozícia sa krásou, eleganciou a melodickosťou vyrovnáva Straussovej kompozícii." (Public Ledger, Memphis, Tennessee, USA, 1869)

"Kéler prvýkrát predviedol svoj valčík Na krásnom Rýne spomínam na Teba, ktorý vzbudil neopísateľné nadšenie." (Hamburger Fremdenblatt, 1877)

"Od tej doby je tento valčík na celom svete dôstojným náprotivkom valčíka Modrý Dunaj Johanna Straussa." (Košické noviny, 1877)

"Medzi žijúcimi skladateľmi valčíkov zaujíma Béla Kéler miesto vedľa Straussa. Jeho hudba je originálna aj krásna. Žiadny valčík zložený za posledných desať rokov nezískal väčšiu popularitu ako jeho Na krásnom Rýne." (St. Louis Globe-Democrat, USA, 1880)