Pavel Burdych: Béla Kéler - maestro z Bardejova

Novinka

Prvá ucelená biografia a kompletný zoznam skladieb najslávnejšieho rodáka z Bardejova, hudobného skladateľa, dirigenta a huslistu Bélu Kélera (1820-1882) v jedinečnej bilingválnej slovensko-anglickej publikácii.

Autor knihy, husľový virtuóz Pavel Burdych podrobne mapuje životné a umelecké etapy Kélerovho života od rannej mladosti v Bardejove až po veľké skladateľské a dirigentské úspechy v celej Európe. Súčasťou publikácie je aj kompletný súpis Kélerových opusovaných a doposiaľ známych neopusovaných diel.

16,00 €

Počas 13. Kultúrneho leta Bélu Kélera sa uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove slávnostné uvedenie knihy do života s názvom Béla Kéler - maestro z Bardejova. Je to prvá kompletne knižne vydaná biografia o živote a diele hudobného skladateľa, dirigenta a huslistu Bélu Kélera, rodáka z Bardejova. Autorom knihy je Pavel Burdych. Kniha obsahuje dve hlavné časti - Život Bélu Kélera a Dielo Bélu Kélera. Béla Kéler patril v kontextu dobové hudby k európskej špičke. Kniha chronologicky kopíruje Kélerove významné umelecké obdobia, najmä jeho dlhodobé dirigentské angažmány, alebo hosťujúce vystúpenia, ktorá realizoval v posledných desiatich rokoch svojho života. 

Prípravu a vydanie knihy finančne podporili: