Bardejovské potulky: Béla Kéler

20.08.2023

V nedeľu 20. augusta 2023 sa uskutočnili Bardejovské potulky venované Bélovi Kélerovi a jeho životu naplneným hudbou, celosvetovými umeleckými úspechmi, ale aj vrelým vzťahom k svojej šarišskej domovine. Sprievodcom bol generálny riaditeľ  SBK Pavel Burdych. Dozvedeli sme sa, prečo má Béla Kéler dve pamätné tabule na svojom rodnom dome, prečo je a zároveň nie je v Bardejove po Kélerovi pomenovaná ulica, kde stál a ako vyzeral dom Bélu Kélera v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý známy minerálny prameň vyvieral do Kélerovej studne, alebo ako bol zachránený už zničený hrob Bélu Kélera vo Wiesbadene. Naše potulky viedli od rodného domu Bélu Kélera, do Šarišského múzea, kde sú umiestnené exponáty z Kélerovej pozostalosti, do Promenádneho parku kde zo Spievajúcej fontány znejú jeho skladby a na Evanjelický cintorín, kde sú pochovaní rodičia Bélu Kélera.