Béla Kéler a jeho rodné mesto Bardejov sa prezentovali v Ríme

06.03.2020

Po dvoch podujatiach v Bardejove 13. a 17. februára sa oslavy jubilea bardejovského rodáka, hudobného skladateľa Bélu Kélera, presunuli na zahraničnú pôdu. 27. februára sa v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme, v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme a Spoločnosťou Bélu Kélera, uskutočnil slávnostný večer venovaný 200. výročiu narodenia Bélu Kélera a 70. výročiu vyhlásenia prvých pamiatkových rezervácií v SR so zameraním na mesto Bardejov.

Podujatie otvorili svojimi príhovormi veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth, ktorý je tiež rodákom nášho mesta, a riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Ľubica Mikušová. Nasledovala vernisáž autorskej výstavy SLAVICA mladej slovenskej výtvarníčky Barbary Prešinskej venovanej slovanskej kultúre, ktorú je možné v Ríme vidieť do 10. apríla.

Hlavnú časť podujatia venovanú Bardejovu mal gescii generálny riaditeľ Spoločnosti Bélu Kélera Peter Bubák. Rímskemu publiku priblížil históriu nášho mesta, kultúrne pamiatky, turistické atrakcie a historické centrum, ktoré je už 20 rokov zapísané na Zozname pamiatok svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V druhej časti svojej prezentácie zoznámil prítomných s životom a dielom Bélu Kélera, ktorý počas svojej umeleckej kariéry pôsobil aj v Taliansku, v okolí Benátok.

Dokladom sú kompozície Noc v Benátkach a valčík Pod talianskym modrým nebom, ktorý zaznel v záverečnej, koncertnej časti programu v interpretácii Československého komorného dua - slovenskej klaviristky Zuzany Berešovej a českého huslistu Pavla Burdycha. Poslucháči si s veľkým záujmom vypočuli aj ďalšie Kélerove diela, Uhorskú veselohernú predohrú, op.108, koncertný kus Tempete et calme a Spomienku na Bardejov. Po zaslúžených ováciách a výkrikoch "bravi" nasledoval prídavok - Uhorská idyla č.1. 

Krátky zostrih koncertu si môžete pozrieť v priloženom videu.

O úspešné podujatie predbežne prejavili záujem predstavitelia Slovenských inštitútov vo Viedni a Berlíne, v ktorých Béla Kéler zanechal svoju významnú umeleckú stopu, a aj niektoré partnerské mestá Bardejova, čo by opäť akcelerovalo náš ciel, aby sa hudobný odkaz Bélu Kélera natrvalo zaradil do európskeho kultúrneho dedičstva.

Zdroj: iBardejov.sk

Zaujímavé informácie z prezentácie Petra Bubáka o Meste Bardejov a Bélovi Kélerovi priniesol v taliančine bulletin Slovenského inštitútu v Ríme vo svojom 9. čísle zo 14. mája 2020.