Béla Kéler v bulletine Českej spoločnosti Johann Strauss

31.03.2020

Před 200 lety se narodil dosud nedoceněný skladatel Béla Kéler z Bardejova, který ve své době slavil velké úspěchy se svými krásnými skladbami a koncerty. Jeho rodný Bardejov aktivně udržuje odkaz Bély Kélera. Spoločnosť Bélu Kélera vytvořila velice pěkné informativní webové stránky a vyvíjí velké úsilí v propagaci tohoto skladatele. Rovněž Československé komorní duo, houslista Pavel Burdych a klavíristka Zuzana Berešová, je velice aktivní v uvádění skladatelova díla. Pavel Burdych navíc zpracovává noty těchto skladeb a dává je veřejnosti k dispozici na Petrucciho Library (IMSLP) na internetu. Duo vystupuje na každoročním Kulturním létě v Bardejově, kde hrají známé i naprosto neznámé skladby Béla Kélera. Těm všem tedy patří velký dík za jejich činnost.

"Mezi skladateli je celá řada neprávem opomíjených. Jeden z nich, vynikající Béla Kéler, letos slaví 200. narozeniny. O jeho hudební a životní odkaz pečuje Spoločnosť Bélu Kélera (SBK) v Bardejově. Je zde Kélerův odkaz městu Bardejov v Šarišském muzeu a řadu let tu každoročně pořádají Kultúrne leto, kde zní skladby Béla Kélera. Na webových stránkách společnosti je podrobný skladatelův životopis a mnohé další zajímavé informace. Vřele doporučuji navštívit stránky SBK, kde se dozvíte mnohem více. Kélerovy valčíky jsou velice propracované, což ukazuje na to, jak snadno tento skladatel psal. Mají rozsáhlý úvod i codu, skládají se i z pěti částí, jako největší valčíky Josepha Lannera a Strausse otce. Mně osobně připomíná Kélerův styl Josepha Lannera. Dokonce první motiv polky Ladies-Polka, op.29, je takřka přesný přepis první melodie Lannerovy třetí polky Favorit-Polka, op.201. Ostatní melodie jsou vlastní Kélerovy nápady, a krásné nápady. Mezi valčíky vynikají Am schönen Rhein gedenk ich dein (Na krásném Rýně vzpomínám na Tebe), op.83, An der Themse Strand (Na břehu Temže), op.104, Österreich-Ungarn (Rakousko-Uhersko), op.81, kde skladatel na závěr cituje Suppého píseň Das ist mein Österreich (To je mé Rakousko), op.91. Na propagaci Kélerovy hudby má velkou zásluhu Československé komorní duo, ve kterém hrají Pavel Burdych, housle a Zuzana Berešová klavír. Pavel Burdych připravil ve spolupráci s SBK řadu skladeb pro veřejné použití, které najdete na Internetu v Petrucci Music Library (IMSLP). Vídeňské hudbě se se zájmem věnuji již více než půl století a naivně jsem si myslel, že znám všechny vynikající skladatele v tomto žánru a že už mě nic nepřekvapí. Jaké bylo moje velké překvapení před pár lety v Pardubicích při nahrávání CD Strauss Contemporaries (Současníci Strausse). Na programu byl i galop Kimo-Kaimo, op. 84. Kéler věnoval tuto skladbu stejnojmennému klubu ve Wiesbadenu, kde dlouho působil a také zemřel. Kvalita této skladby, jak nápady tak i zpracováním, mě velice příjemně překvapila. Na internetu jsem pak, díky SBK a Československému duu, našel řadu Kélerových skladeb, které mě nadchly. Ze všech nejvíc mě ale nadchl zcela neznámý valčík Unter Italiens blauem Himmel (Pod modrým nebem Itálie). Tento valčík bez čísla opusu, se dle mého názoru vyrovná tomu nejlepšímu z éry Lannera a Strausse otce. V codě cituje známou neapolskou píseň Santa Lucia. Dík tedy patří Společnosti Bélu Kélera, v jejímž čele stojí generální ředitel pan Peter Bubák a výkonná ředitelka paní Irena Medňanská, a zmíněnému duu Pavla Burdycha a Zuzany Berešové. Očividně i samotné město Bardejov tuto činnost podporuje a letos spolupořádá důstojné oslavy dvoustého výročí. Na popud SBK bylo vytvořené příležitostní razítko, které bylo k dispozici na tamní poště. SBK udržuje mezinárodní styky včetně Britské společnosti Johanna Strausse, což předseda společnosti John Diamond velice oceňuje. Doufejme tedy, že v nedaleké budoucnosti uslyšíme více od skvělého skladatele Bély Kélera."

Tomáš Jelinowicz, člen České společnosti Johann Strauss