Československé komorné duo o Kélerovi v RTVS

21.10.2019

Hosťami magazínu Regina na STV2 boli husľový virtuóz Pavel Burdych a klavírna virtuózka Zuzana Berešová, ktorí sa už niekoľko rokov venujú Bélovi Kélerovi a jeho tvorbe. V rozhovore tak prišla reč aj na toto téma...