Kultúrne leto Bélu Kélera má za sebou dva úspešné koncerty v Bardejove

21.06.2023

Obidva koncerty v Bardejove sa tešili vysokej návštevnosti. V tradične zaplnenej Starej synagóge, v ktorej nás privítal srdečný hostiteľ Pavol Hudák, si poslucháči vypočuli duo Karol Nitran, lesný roh a Lucia Laškody, klavír. Okrem diel Bélu Kélera nám umelci v zaujímavej dramaturgii ponúkli Nokturno Kélerovho rovesníka Franza Straussa, ktorý nemá nič spoločné s viedenskou dynastiou Straussovcov, ale je otcom slávneho nemeckého skladateľa Richarda Straussa. Jedným z vrcholov koncertu bolo Laudatio pre sólovú hornu od zriedkavo hraného slovenského skladateľa Jozefa Gahéra. O deň skôr festival v ZUŠ Michala Vileca, Bardejov otvorila klaviristka Kristína Smetanová, klavír . V osobitej interpretácii predniesla niekoľko raných Kélerových opusov, ktoré skvele kontrastovali so Sonátou rusticou, záverečnou kompozíciou cyklu Obrázky zo Slovenska majstra Eugena Suchoňa. Koncertná sála ZUŠ sa vďaka ústretovosti nového riaditeľa Miloslava Stojana stáva jedným z tradičných miest v Bardejove, kde bude hosťovať Kultúrne leto Bélu Kélera. Bardejovské festivalové koncerty fotograficky dokumentoval Jozef Mačejovský – Bardejov pohľadom Bardejovčana .

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner festivalu.