Karpaty - obnovená svetová premiéra

29.10.2021

29. októbra 2021 sa v Bratislave po 166 rokoch uskutočnila obnovená premiéra diela Bélu Kélera Karpaty. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto významného podujatia. Na novodobom uvedení Karpát mal zásadný podiel Adrian Kokoš, ktorý sa stal prvým dirigentom, ktorý dielo po smrti samotného autora uviedol. Ďalšími účinkujúcimi boli tenorista Pavol Oravec, recitátor Jozef Šimonovič, Spevácky zbor slovenských učiteľov a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Na veľkom úspechu obnovenej premiéry hudobného obrazu Karpaty Bélu Kélera sa významne podieľali aj osobnosti, ktoré neboli vidieť na pódiu. Boli nimi: Pavel Burdych, ktorý rekonštruoval a editoval Kélerove rukopisné notové materiály Karpát; Elsa Siváková, ktorá preložila nemecké recitačné a piesňové texty Karpát do slovenčiny a Sebastian Kaindl, priamy potomok Bélu Kélera, ktorý sa zaoberá štúdiom jeho pozostalosti v Nemecku.

Niekoľko hodín pred prvou skúškou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na premiéru Kélerovho diela Karpaty poskytol dirigent Adrian Kokos rozhovor pre Rádio Devín, kde poslucháčov zoznámil s obsahom diela Karpaty a objasnil svoj vrelý vzťah k osobnosti a hudbe Bélu Kélera.