Kniha Béla Kéler - maestro z Bardejova

16.08.2022

Počas 13. Kultúrneho leta Bélu Kélera sa uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove slávnostné uvedenie knihy do života s názvom Béla Kéler - maestro z Bardejova. Je to prvá kompletne knižne vydaná biografia o živote a diele hudobného skladateľa, dirigenta a huslistu Bélu Kélera, rodáka z Bardejova. Autorom knihy je Pavel Burdych. Kniha obsahuje dve hlavné časti - Život Bélu Kélera a Dielo Bélu Kélera. Béla Kéler patril v kontextu dobové hudby k európskej špičke. Kniha chronologicky kopíruje Kélerove významné umelecké obdobia, najmä jeho dlhodobé dirigentské angažmány, alebo hosťujúce vystúpenia, ktorá realizoval v posledných desiatich rokoch svojho života. Prípravu aj vydanie finančne podporili, Fond na podporu umenia, Hudobný fond, Mesto Bardejov a Komunitná nadácia Bardejov.