Objavovanie Bélu Kélera v španielskej televízii Castilla y León Televisión

21.11.2020

Objavovanie bardejovského rodáka Bélu Kélera a jeho hudby v španielskej televízii Castilla y León Televisión, vrátane súvislostí s použitím časti Kélerovej Spomienky na Bardejov v Uhorskom tanci č.5 Johannesa Brahmsa.