Obohatiť študentov o zázrak hudby

01.02.2021

Mnohí pedagógovia svojím zanietením ďaleko prekračujú osnovy vyučovaných predmetov a dokážu študentov prebudiť hlboký záujem o hudbu. Peter Bubák bol nesporne jedným z takých učiteľov na bardejovskom Gymnáziu Leonarda Stöckela. Popri fyzike a matematike vyučoval estetiku a roky pravidelne organizoval školské návštevy hudobnodramatických predstavení. Rozprávali sme sa a j o jeho aktuálnych aktivitách súvisiacich s oživením hudobného odkazu Bélu Kélera.