Otvorenie Parku Bélu Kélera

27.06.2023

V utorok 27. júna o 10. hodíne zástupcovia spoločnosti Bardejovské Kúpele, a.s. a spoluzakladateľ Spoločnosti Bélu Kélera Peter Bubák oficiálne otvorili pri Stredisku obchodu a služieb Park Bélu Kélera. Pri tomto akte odhalili Kélerovu hudobnú lavičku obsahujúcu 10 jeho skladieb a pamätnú tabuľu, na ktorej sú uvedené zásadné míľniky jeho života.

Hudobnú lavičku a pamätnú tabulu zhotovil umelecký kováč František Sarvaš - Art of Flame - pod záštitou spoločnosti Bardejovské Kúpele, a.s. 

Text na tabulu a skladby pre hudobnú lavičku pripravila Spoločnosť Bélu Kélera. Interprety nahrávok Kélerových skladieb v hudobnej lavičke sú: Štátna filharmónia Košice (dir. Marián Vach), Marianna Pillárová, Jakub Tolaš, Marie Horáčková, Lucia Laškody, Adam Brutovský, Pavel Burdych a Zuzana Berešová.

Béla Kéler v Bardejovských Kúpeľoch zdedil rodičovský dom, kam sa vracal zo svojich koncertných ciest. Keďže väčšinu roku pôsobil v západnej Európe, dom prenajímal kúpeľným hosťom. V záhrade Kélerovho domu vyvieral minerálny prameň Anna, z ktorého sa voda plnila do fliaš a predávala do sveta. Park Bélu Kélera je tamojšou prvou stálou pripomienkou najslávnejšieho bardejovského rodáka a najvýznamnejšieho obyvateľa Bardejovských Kúpeľov po 141 rokoch od jeho úmrtia.