Pamätný deň Bélu Kélera v Prešove

22.11.2022

Spoločnosť Bélu Kélera v spolupráci s Katedrou hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pripravila slávnostné podujatie k 140. výročiu úmrtia Bélu Kélera, ktoré sa konalo 22. novembra v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove. Hlavnými hosťami galaprogramu v Univerzitnej knižnici v Prešove boli generálny riaditeľ SBK Pavel Burdych a muzikológ Karol Medňanský. V hudobnej časti programu účinkujú pedagógovia a študenti UNIPO: Komorný orchester Camerata Academica (dir. Renáta Kočišová), Vokálny ansámbel zboru Nostro canto (dir. Tatiana Švajková), Lyubov Gunder (klavír), Andrea Nemcová (spev), Szabolcs Varga (klavír), Júlia Petrušová (spev) a ako hostia Vanessa Pipasová zo ZUŠ Michala Vileca v Bardejove a Pavel Burdych (husle). Slovom sprevádzala výkonná riaditeľka SBK Katarína Hricová. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.