Spoznaj svojho rodáka

17.02.2020

Kultúrne a turistické centrum Bardejov a Spoločnosť Bélu Kélera (SBK) pripravili pre Bardejovčanov dňa 17.2.2020 zaujímavé podujatie s názvom Spoznaj svojho rodáka.

Počas večera sa prítomným predstavili Peter Bubák, výkonný riaditeľ SBP a a Irena Medňanská riaditeľka SBP, ktorí priblížili život a dielo tohto významného bardejovského rodáka. 

Hudobnú tvorbu Bélu Kélera predstavilo prítomným Československé komorné duo v podaní huslistu Pavla Burdycha a klaviristky Zuzany Berešovej. V ich podaní zaznela aj slávna Kélerova Spomienka na Bardejov.

Tri skladby slávneho bardejovského rodáka odzneli aj v podaní speváčky Lucie Laškody. 

Hudobným večerom prítomných sprevádzala moderátorka Katarína Hricová.

V rámci podujatia Spoznaj svojho rodáka organizovaného s podporou Fondu na podporu umenia, prebehla dopoludnia v Kultúrno-turistickom centre aj séria workshopov, organizovaná pre žiakov ZŠ a SŠ.

200.výročie nášho slávného rodáka si budeme pripomínať po celý rok nielen v Bardejove ale aj v iných mestách a krajinách. Najbližšie sa uskutoční koncom ferbuára v Ríme podujatie propagujúce Bardejov a súčastne aj Bélu Kélera. Samozrejme o ňom budeme informovať na našich stránkach.

Zdroj: iBardejov.sk