Záverečný festivalový galakoncert v Zborove

10.09.2023

Záverečný galakoncert Kultúrneho leta Bélu Kélera, ktorý sa uskutočnil v zborovskom Kostole sv. Žofie, sa niesol v duchu vokálnych kompozícií. Viktória Ballánová a Pavol Oravec v sprievode Maroša Klátika početnému publiku predostreli piesne B. Kélera, C. Debussyho a E. Curtise, operné árie G. Donizettiho a G. Pucciniho a operetné árie Lehára, Piskáčka a Straussa.

Foto: Valéria Bodíková

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner festivalu.