Život majstra Kélera

19.08.2023

V sobotu 19. augusta sa v rámci Kultúrneho leta Bélu Kélera konala premiéra scénického spracovania Kélerovho života na podklade knihy Pavla Burdycha - Béla Kéler - maestro z Bardejova. Stretli sme sa s Bélom Kélerom (František Kučmina), ktorý prostredníctvom svojich listov posielaných sestre Emílii Vandrákovej do Prešova ostáva v pravidelnom kontakte so svojou šarišskou domovinou. Dve dámy - Lučia a Hana (Lucia Guthová a Anna Tomková) - sa z európskej tlače, ktorá je k dispozícii v čitárni Bardejovských Kúpeľov, dozvedajú o veľkých umeleckých úspechoch svojho rodáka. Ukážky z Kélerových skladieb interpretoval Pavel Burdych (husle) a Peter Čižmár (viola).

Foto: Jozef Mačejovský - (c) Bardejov pohľadom Bardejovčana