Zničená synagóga vo Wiesbadene znovu ožíva...

13.01.2022

Stará synagóga vo Wiesbadene, ktorá bola slávnostne otvorená 13. augusta 1869, už neexistuje. So svojou výškou 35 metrov a hlavnou kupolou pokrytou zlatými hviezdami bola jednou z najreprezentatívnejších budov vo Wiesbadene. Podobne ako väčšina nemeckých synagóg bola zapálená a zničená počas krištáľovej noci z 9. na 10. novembra 1938. Na jej mieste stojí od roku 2011 pamätník, ktorý pripomína viac ako 1500 Židov zavraždených v meste Wiesbaden počas nacistickej éry.

Špeciálne k otvoreniu synagógy napísal Béla Kéler predohru, ktorú nazval 'Vysvätenie chrámu'. Skladbu predviedol so svojim orchestrom v kúpeľnom dome v predvečer tejto udalosti 12. augusta 1869.

V roku 2021 Kélerovu predohru 'Vysvätenie chrámu' aranžoval Andreas Karthäuser a nahral ju na organ v Johanneskirche Eltville-Erbach. Tamojší nástroj pochádza z rovnakej dielne ako zničený synagogálny organ. Tým vznikol hudobný podklad k virtuálnemu znovuzrodeniu židovského symbolu, čo evokuje dojem, že skladba znie v synagóge.

Výsledkom projektu 'Gesher - Zmena perspektívy' je, že si používatelia pomocou príslušnej aplikácie môžu zobraziť realistický 3-D model wiesbadenskej synagógy v reálnom prostredí. Naviac pomocou VR okuliarov a pridruženého snímača pohybu môžu vstúpiť do synagógy, a pritom sa započúvať do tónov Kélerovej predohry ´Vysvätenie chrámu, op.95´...