Komplet piesní

Rodáčka z Bardejova

Béla Kéler: Complete Songs

Marianna Pillárová - soprán (1-2, 4-5, 7-13, 15)

Jakub Tolaš - barytón (3, 5-6, 14)

Marie Horáčková - klavír (1-15)

10,00 € 12,00 €

Kéler pieseň Zostanem Tvoj skomponoval v roku 1845, keď pôsobil vo Viedni. V hornej časti titulnej strany rukopisu napísal poznámku: "Je to moja prvá pieseň." Venoval ju svojej neteri Amande Schréterovej, jedinej dcére Kélerovej sestry Frederiky, ktorá sa vydala za doktora medicíny Theodora Bakodyho, autora textov tejto i ďalších troch piesní. Uspávanku, op. 10 venoval Kéler slečne Pauline von Szontagh z Viedne. V texte Theodora Bakodyho spieva neznámy milenec uspávanku svojej milej, ktorú oslovuje moje dieťa, lebo verí, že aspoň v snách môže patriť len jemu. Pieseň vyšla tlačou v júli 1853. Rukopis piesne Večerná modlitba sa nachádza v Národnej Széchenyiho knižnici v Budapešti. Autorom textu je Theodor Bákody. Pieseň Bez Teba dokončil Kéler vo Viedni 21. januára 1851. Napriek tomu, že nie je nikomu priam dedikovaná, predpokladáme, že v texte Theodora Bákodyho sa vyjavuje nežné vyznanie Amande Schréterovej. Nemecky básnik českého pôvodu Rudolf Hirsch, vo svojej zbierke básní Hlasy ľudu, publikoval báseň Pieseň o grófovi O´Donnellovi, ktorá sa stala podkladom rovnomennej Kélerovej piesne. O´Donnell sa preslávil tým, že 18. februára 1853 prekazil atentát na cisára Františka Jozefa I. Intímna lyrická pieseň Ilúzia sa zachovala v dvoch Kélerových rukopisných verziách. Prvú verziu dokončil v zime 1848/49. Druhú verziu vypracoval 2. júla 1874 vo Wiesbadene pri príležitosti 25. výročia smrti svojho brata Petra, autora textu piesne, ktorý bol dôstojníkom rakúskej armády a zahynul v bojoch o Komárno v roku 1849. Kéler pieseň Len slovko z Tvojich úst, op. 9 venoval autorovi jej textu Rudolfovi Hirschovi s poznámkou "srdečne venované básnikovi bludiska lásky". Verzia pre spev a klavír vyšla tlačou v roku 1853. Pieseň Ach najmilšia, keď som pri Tebe, op. 103 vznikla podľa básne Rudolfa Hirscha. Ide o skladbu z mladosti pre spev a klavír, ktorá v júli 1877 vyšla tlačou. Kéler inštrumentoval pieseň pre orchester pri svojom poslednom pobyte v Bardejovských Kúpeľov v auguste 1880. Pieseň Hľadím rád do Tvojich krásnych očí, povodne napísaná v roku 1851 vo Viedni, sa zachovala v rukopise v prepracovanej verzii zo 17. januára 1874. Autorom nemeckého textu je Adolf Frankenburg, autorkou prekladu textu do angličtiny je Laura Gray. Tulácka pieseň, op. 23 opisuje cestu tuláka s batôžtekom a palicou, ktorý si veselo kráča cestou, teší sa zo slnečného svitu a netrápia ho starosti ani láska. Autorom textu je Uffo Horn. Tlačou vyšla vo Viedni v decembri 1857. Mesačná pieseň sála vrúcnou túžbou po stratenej domovine. Dochovala sa v nedatovanom rukopise v Šarišskom múzeu Bardejov. Autorom nemeckého textu je Alexander Patuzzi. Rauenthálska horská pieseň sa dochovala v dvoch nedatovaných autorských rukopisoch pre spev a klavír. Kéler, na podklade básne Friedricha Hornsecka, v nej oslavuje najvyššie položenú nemeckú vinársku dedinu Rauenthal v Rheingau. Pieseň Vlas sirôtky, op. 38, na text Sándora Petőfiho, je napísaná v štýle uhorského čardáša. Vyšla v BUdapešti vo februári 1860. Rukopis Basovej árie v talianskom štýle nie je datovaný, text nie je autorizovaný. Úvodnú časť tvorí lyrické andante, záverečným vrcholom árie je rytmická cabaletta. Koncertný valčík Ako radostne bije moje srdce pre koloratúrny soprán a orchester bol komponovaný pre sólistku Hessenskej dvornej opery Claru Perl. Bližšie neautorizovaný text je v taliančine i v nemčine. Valčík vo verzii pre spev a klavír vyšiel v novembri 1864.

Marianna Pillárová je rodáčkou z Bardejova. Študovala na konzervatóriách v Košiciach a Ostrave. VŠMU v Bratislave absolvovala v úlohe Liu v Pucciniho Turandot, ktorú stvárnila na scéne opery Moravsko-sliezskeho národného divadla v Ostrave. Široko sa uplatnila ako Mozartovská speváčka. Je často obsadzovaná do opier Bedřicha Smetanu aj do najpopulárnejších talianskych opier. Koncertne vystúpila v Japonsku, USA, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Vyučuje operný spev na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave.

Jakub Tolaš študoval spev najprv u svojho otca - sólistu ostravskej opery, neskôr u Zdeňky Divákovej. Prvý sólový angažmán získal v Štátnom divadle v Ústí nad Labem. Tam tiež začal štúdium u Jitky Švábovej. Po ukončení základnej vojenskej služby získal angažmán v Štátnom divadle v Ostrave, kde zotrval šesť sezón. Potom odišiel do Sliezskeho divadla v Opave. V rokoch 2002-2011 bol sólistom Janáčkovej opery Brno. Je stálym hosťom na českých operných scénach.

Marie Horáčková je absolventkou Inštitútu pre umelecké štúdia Ostravskej univerzity v obore hra na klavír. Vyučuje hru na klavír a korepetíciu na speváckom a hereckom oddelení Janáčkovho konzervatória v Ostrave. Koncertne sprevádza spevákov a zbory v Japonsku, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku a Bosne.