Syn zeme

Spomienka na Bardejov...

Béla Kéler: Son of the Homeland

Československé komorné duo

Pavel Burdych, husle & Zuzana Berešová, klavír

12,00 €

Jednočasťové concertino Tempête et calme (Búrka a pokoj) predviedol Kéler ako husľový sólista vo verzii pre husle a orchester pod pôvodným názvom Concerto dramatique 5. januára 1855 v Berlíne. Dielo je ideovo zamerané na vzťahy odohrávajúce sa vo vnútri človeka. Zmenu názvu skladby na Tempête et calme iniciovali husľoví virtuózi Ferdinand Laub, Henryk Wieniawski a August Wilhelmj, ktorí ju Kélerovi zahrali vo Wiesbadene v roku 1863. Von jedem etwas (Z každého niečo) je tanečný quodlibet pre husle a klavír napísaný roku 1849, v ktorom na seba nadväzujú Štajerské tance, Pochod regrútov, Čertovské tance, Libušina polka a čardáš Pocity krajana. Koncertný kus Die beiden Kunstbrüder (Umeleckí bratia) pre dvoje huslí a orchester prvýkrát interpretovali sólisti Béla Kéler a Jozef Dubez v marci 1861 v Budapešti. Dubez je na partitúre napísaný ako spoluautor diela. Verziu pre dvoje huslí a klavír aranžoval Pavel Burdych. Rakoczy-Ouverture, op. 76 (Rákociho predohra) vznikla ako úvod k dráme Ede Szigligetiho Zajatie grófa Františka II. Rákociho. Premiéru mala pri otvorení Budinského ľudového divadla v roku 1861. Valčík Rosige Träume, op.72 (Ružové sny) pre husle a klavír napísal Kéler vo Viedni v marci 1854. Až o 11 rokov neskôr tento valčík transkriboval pre orchester. Kéler si v ňom predstavuje spiace dievča v ružovom altáne, ktorému sa v snoch vyjavujú milostné vzťahy. Cyklus pre husle a klavír Drei ungarische Idyllen, op. 134 (Tri uhorské idyly) je zložený z troch čardášov - Rozlúčka s Dolnou zemou, Syn zeme a Túžba po domove. Čardáš Erinnerung an Bartfeld, op. 31 (Spomienka na Bardejov) obsahuje najhranejší tematický celok Kélerovej tvorby. Ide o 32 taktov, ktoré do svojho Uhorského tanca č. 5 v pôvodnom autorovom zápise použil Johannes Brahms.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

Záznam z prezentácie CD albumu "Son of the Homeland", ktorá sa uskutočnila 21.8.2021 v rámci medzinárodného hudobného festivalu Hevhetfest 2021 v priestoroch Slovenského rozhlasu v Bratislave. Slovom sprevádza: Ján Sudzina, riaditeľ spoločnosti Hevhetia.